VVD Vlissingen tegen huisvesting arbeidsmigranten Oost-Souburg

De VVD in Vlissingen dient een motie in tegen de huisvesting van 216 arbeidsmigranten aan de Energieweg in Oost-Souburg. Volgens de partij is het terrein ongeschikt hiervoor vanwege vervuilde grond. Ook vindt de partij dat het aantal migranten voor deze locatie te hoog is. De liberalen komen met hun motie na protesten van met name bewoners van het nabijgelegen Edisonpark.

VVD-fractievoorzitter Albert van der Giessen benadrukt dat zijn partij niets tegen arbeidsmigranten heeft. “Maar voor die locatie worden het er gewoon te veel. De buurtbewoners wijzen er terecht op dat door de komst van de arbeidsmigranten het autoverkeer zal toenemen op een plek die nu al gevaarlijk is voor met name fietsers en voetgangers. Daar komt nog bij dat de grond op de locatie zwaar vervuild is. Daar kun je zonder ingrijpende maatregelen geen arbeidsmigranten huisvesten. Ook niet tijdelijk, zoals het college van B&W wil.”

Met de motie van de VVD lijken de bewoners van het Edisonpark, die al maanden actievoeren tegen de plannen, een eerste succes binnen te halen. Woensdagavond nog lieten ze hun afkeer van het plan blijken tijdens een informatiebijeenkomst in het stadhuis. Daar presenteerde de gemeente het ontwerp voor ruim 40 wooncontainers, een initiatief van de ondernemers Lodewijk Lampert en Sjaak Poppe. Beiden hebben een bedrijf aan de Energieweg.

De VVD wil in de komende dagen meer partijen in de Vlissingen gemeenteraad achter haar motie zien te krijgen. Van der Giessen is optimistisch, omdat de raad al eerder zich heeft uitgesproken tegen ‘grootschalige locaties’ voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Nog maar één locatie over

Als de motie tijdens de raadsvergadering van 26 januari een meerderheid krijgt, dan is van de oorspronkelijk drie locaties die B&W voor deze huisvesting wilden bestemmen er nog maar een over. Eerder viel Lammerenburg al af. Tegen de laatst overgebleven locatie Baskensburg bestaan bij buurtbewoners minder bezwaren. Wel stelden zij als eis dat er een nieuwe toegangsweg zou worden aangelegd naar het complex.

Foto: Protest omwonenden tegenhuisvesting arbeidsmigranten lijkt succesvol (Adrie Boxmeer)