Voedselbank kan 20.000 euro van Vlissingen voor verhuizing krijgen, maar noemt het een ‘wassen neus’

De Voedselbank Walcheren kan als het aan de gemeenteraad van Vlissingen ligt 20.000 euro extra aan subsidie krijgen, mits ze verhuist naar Vlissingen. Maar volgens voorzitter Emmy de Kraker van de Voedselbank is ze in gesprek met een sociale investeerder die een stuk grond in de Mortiere in Middelburg wil kopen en daar een nieuw gebouw wil neerzetten. “Dus het aanbod van de Vlissingense raad klinkt mooi, maar is voor ons niet reëel. Eigenlijk is het een wassen neus.” 

De toekomst van de Voedselbank was een van de twee onderwerpen waarover de raad van Vlissingse raad in een extra vergadering gisteren over vergaderde. Eigenlijk had het zomerreces al moeten beginnen, maar de afgelopen week was in de raad rumoer ontstaan nadat wethouder Jeroen Portier (GroenLinks), die over het armoedebeleid gaat, had gesuggereerd dat de Voedselbank inmiddels de financiering voor een nieuw onderkomen rond had. B&W konden weliswaar geen extra subsidie beschikbaar stellen, maar dat was volgens Portier ook niet nodig “omdat de Voedselbank een externe partij had gevonden die het gat in de begroting voor de verhuizing wilde bijpassen”.  

Extra bedrag 

Voorzitter Emmy de Kraker van de Voedselbank ontkende nadat berichten hierover in de media waren verschenen direct dat dit klopte. Waarmee aan de ontwikkelingen rond de verhuizing van de Voedselbank een nieuw hoofdstuk werd toegevoegd. Over een verhuizing binnen Middelburg wordt al tijden gesproken. Om dat te kunnen financieren hebben Middelburg en Veere bovenop de jaarlijkse subsidie inmiddels een extra bedrag toegezegd. Vlissingen weigerde dat, onder verwijzing naar de slechte financiële positie, de artikel 12-status waarbij de gemeente onder curatele van het Rijk staat. 

Twee moties 

Dat leidde tot een extra raadsdebat gisteravond en tot twee moties: een van de oppositie waarin werd opgeroepen om de Voedselbank alsnog jaarlijks 14.000 euro extra te verstrekken nodig voor het nieuwe pand. En een motie van coalitiepartijen GroenLinks, CDA en ChristenUnie waarin hetzelfde bedrag werd genoemd, mits de Voedselbank van Middelburg naar Vlissingen zou verhuizen. Een logische voorwaarde volgens deze partijen, omdat in Vlissingen de meeste klanten (ruim 100) van de instelling. Gedurende vergadering werd in deze motie het bedrag op voorstel van de VVD verhoogd tot 20.000 euro. 

Niet realistisch 

De motie van de oppositie werd verworpen, die van de coalitiepartij aangenomen. Dus heeft het college nu de opdracht om 20.000 euro te vinden elders op de begroting, want meer uitgeven mag niet vanwege de artikel 12-status. Tenminste, als de Voedselbank voldoet aan de voorwaarde om te verhuizen. Die kans is echter bijzonder klein. 

Voorzitter Emmy de Kraker van de Voedselbank was bij het debat aanwezig: “Dat is voor ons niet realistisch. De verhuizing speelt al jaren. Ons huidige pand is inmiddels volledig uitgewoond. Eind vorig jaar meldde zich een sociale investeerder die aanbood om een stuk grond voor ons te kopen in de wijk Mortiere in Middelburg. Hij wil daar een nieuw pand neerzetten, dat we vervolgens kunnen huren voor een schappelijke prijs. We zijn vergevorderd met de gesprekken hierover. Een verhuizing naar Vlissingen is daarom geen reële optie. We hebben daar ook al eerder naar gekeken, maar geen geschikte locatie gevonden.”  

Leerervaring 

Uiteindelijk leidde het debat voor de Voedselbank dus naar eigen zeggen tot geen ‘werkbare oplossing’. Voor wethouder Portier leverde het wel een ‘leerervaring’ op. Bij zijn mededeling over het bestaan van een externe financier voor de Voedselbank had hij zich naar eigen zeggen gebaseerd op informatie die hij van ambtenaren had gekregen. “In het vervolg baseer ik me bij het doen van mededelingen in de media alleen op informatie vanuit het college van B&W.” 

Foto: Omroep Zeeland