Vlissingen wil na 1,5 jaar weer overleg met Middelburg en Veere

Raadsleden van Vlissingen hebben in augustus met collega’s uit Middelburg en Veere gesproken over hoe ze in de toekomst gezamenlijk kunnen overleggen over zaken die heel Walcheren aangaan. De deelname van de Vlissingse raadsleden is opmerkelijk: B&W van die stad stapten begin 2021 uit de Regionale Commissie Walcheren vanwege meningsverschillen met de twee buurgemeenten.

Het is een eerste stap en de kou is zeker nog niet uit uit de lucht. Maar op 30 augustus spraken de Vlissingse raadsleden Alex Achterhuis van de Partij Ritthem-Souburg (PSR) en Pim Kraan (Perspectief op Vlissingen) met hun Middelburgse collega’s Wim Kant (CDA) en Clement Remijnse (ChristenUnie) en hun Veerse collega’s Marja Osté-Aarnoutse (VVD) en Peter Meijs (PvdA/GroenLinks). Dat blijkt uit het verslag van de bijeenkomst dat Middelburg inmiddels online heeft gezet.

Hoog opgelopen irritatie

In maart 2021 besloot het toenmalige college van B&W in Vlissingen om te stoppen met vier keer per jaar overleg met Middelburg en Veere over onderwerpen waar alle drie gemeenten mee te maken hebben, zoals woningbouw, verkeer, vervoer, werkeloosheid.

In Vlissingen was de irritatie over het gedrag van met name buurgemeente Middelburg tot ongekende hoogte gestegen. Dat begon in 2017 met het besluit van Middelburg om uit Porthos, de gemeenschappelijke welzijnsorganisatie, te stappen. Verder waren er over en weer irritaties over woningbouwplannen. Vlissingen stapte zelfs naar de rechter om de aanleg van de nieuwe wijk Essenvelt in Middelburg te verhinderen, omdat dit haar eigen woningbouwplannen in Souburg-Noord zou dwarsbomen. Uiteindelijk werd de ruzie bijgelegd en trok Vlissingen de rechtszaak in.

Milde toon

In mei dit jaar trad er echter een nieuw college van B&W in Vlissingen aan. De titel van het collegeprogramma ‘Samen kunnen we meer’ voorspelde veel goeds voor een hernieuwde samenwerking met de buurgemeenten. En ook op de binnenpagina’s was de toon mild: ‘Uitdagingen die op Walcherse schaal spelen, pakken we samen met onze buurgemeenten op. We beconcurreren elkaar niet, maar vullen elkaar aan. Daarvoor stellen in 2022 een regiovisie op en zetten we in op thematische informatieavonden voor Walcherse raadsleden.’

Toegevoegde waarde

De toon van het Vlissingse coalitieakkoord was voor Middelburgse en Veerse raadsleden van de Regionale Commissie aanleiding om collega’s uit Vlissingen voor een gesprek uit te nodigen. Dus zaten de Vlissingers Alex Achterhuis en Pim Kraan op 30 augustus aan tafel met collega’s uit Middelburg en Veere.

Alex Achterhuis gaf aan dat partijen in Vlissingen inderdaad weer willen samenwerken op Walcheren, maar dat daar niet de regionale commissie onder wordt verstaan. Vlissingen was daaruit gegaan omdat het de meerwaarde hiervan miste.

Pim Kraan vond dat met elkaar in gesprek gaan toegevoegde waarde had. Bijvoorbeeld over wonen, omdat alle drie de gemeenten hiermee bezig zijn en van elkaar kunnen leren. Kraan benadrukte dat het overleg los van de lokale raadsagenda’s zou moeten plaatsvinden. Wat zeker niet moest gebeuren als voorheen: het bespreken van raadsvoorstellen die in de afzonderlijke gemeenten aan de orde komen.

Wim Kant uit Middelburg stelde voor dat wethouders geen actieve rol zouden moeten spelen bij het toekomstige overleg. Want dat zou de politieke druk alleen maar vergroten.

Aan het einde van het overleg luidde de conclusie dat er behoefte was aan een gezamenlijk platform waar informatie wordt gedeeld. Besloten werd om het verslag van de bijeenkomst te bespreken in de vergadering van het presidium (fractievoorzitters) in de drie gemeenten.

Gezonde scepsis

Conclusie: de verhoudingen tussen Vlissingen en haar buren ontdooien langzaam. Maar er zijn in de drie gemeenten in totaal 69 raadsleden, waarvan er slechts vier hebben deelgenomen aan het gezamenlijke overleg. Verder bestaat er met name in Vlissingen bij diverse raadsleden nog gezonde scepsis over samenwerking met de buren. Vooralsnog is het aan elkaar snuffelen, of er werkelijk een nieuwe liefde opbloeit tussen Vlissingen, Middelburg en Veere valt nog te bezien.