Vlissingen wil invloed burgers vergroten met speciale vergaderingen

De gemeenteraad van Vlissingen organiseert in 2023 speciale vergaderingen waarin burgers kunnen meepraten over komende besluiten die voor hen van belang zijn. Hiermee wil de raad een nieuwe stap zetten op het gebied van participatie: het beter betrekken van inwoners bij besluitvorming.

Om met een positieve conclusie te beginnen: er gaat in Vlissingen rond participatie al het nodige goed. De gemeente ligt op schema met de invoering, burgers worden op een goede manier betrokken en er is een duidelijk afgebakend budget. Maar er is ook kritiek: zo is de uitleg op de gemeentelijke website over participatie niet ‘laagdrempelig’ genoeg.

Gemeenteraad te passief

De Rekenkamer is ook kritisch op de gemeenteraad, die actiever de mening van burgers moet opzoeken. Ook vindt de Rekenkamer de raad te terughoudend. Op de ‘participatieladder’ – informeren, raadplegen, adviseren, samen met de gemeente plannen opstellen en (mee)beslissen, wil de gemeenteraad niet verdergaan dan raadplegen. Daar schuilt volgens de Rekenkamer een gevaar in: “Door burgers alleen te raadplegen zullen zij nu of in de toekomst niet geneigd zijn mee te werken.” Er is ook kritiek op de rol van B&W: “Het college ziet het belang van participatie, maar is te berustend in wijken die niet meedoen.”

Als het aan raadslid Alex Achterhuis ligt, zet de Vlissingse raad een volgende stap op de participatieladder. “We gaan burgers ook actief vragen om adviezen. Maar dit zeg ik niet namens de gehele raad, maar als individueel raadslid.”

Andere spelregels

De Rekenkamer onderzocht aan de hand van een concreet project hoe de participatie in de praktijk verliep. Het ging om het opstellen van een gemeentelijk plan voor de toekomst van het Arsenaalgebied. Er was al vrij snel een beperking: door coronamaatregelen moest de gemeente op digitale bijeenkomsten overschakelen. Die vond de Rekenkamer geen succes, omdat de deelnemers niet de ruimte gaven om naar elkaar te luisteren. Maar volgens B&W werd er online juist beter naar elkaar geluisterd.

Nadat de coronamaatregelen waren ingetrokken, veranderde het college in februari van dit jaar volgens de Rekenkamer de spelregels voor de participatie. Het aantal deelnemers werd verminderd en enkele belanghebbenden probeerden buiten de participatie om afspraken met de gemeente te maken. De Rekenkamer: ‘Dit voedt het wantrouwen in de overheid en schaadt de participatie, die uitgaat van samen aan de slag gaan’.

Belangen afwegen

B&W wees in een weerwoord op het onderzoek van de Rekenkamer de kritiek grotendeels van de hand: “Participatie betekent niet dat iedereen het met elkaar eens moet zijn of worden. Vaak zijn er juist tegenstelde belangen en het is de taak van de overheid om die belangen af te wegen. Daarbij mag het algemeen belang niet uit het oog worden verloren. Dat vinden wij in het rapport van de Rekenkamer onvoldoende terug.”

Foto: Het Vlissingse raadslid Alex Achterhuis (Omroep Zeeland)