Vlissingen verwacht volgend jaar een tekort van 7 miljoen euro

Vlissingen verwacht volgend jaar een tekort op de begroting van 7 miljoen euro, ondanks een extra bijdrage van het Rijk van eveneens 7 miljoen. Toch gaat het volgens wethouder van Financiën Geoffrey Sips langzaam de goede kant op. Dat komt onder meer door de inzet van het dividend van waterleidingbedrijf Evides, waar alle Zeeuwse gemeenten aandeelhouder van zijn. Sips waarschuwt wel voor overspannen verwachtingen. Vanavond geven B&W tekst en uitleg in de raadscommissie, op 10 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.

Vlissingen blijft wel onder curatele van het Rijk (artikel 12-status). De laatste jaren gold dat alleen voor de uitgaven in het ‘sociaal domein’, dus op het gebied van sociale voorzieningen en uitkeringen. Om die reden besloten B&W de opzet van de huishoudelijke zorg voor hulpbehoevende senioren en de jeugdzorg te veranderen. Vanaf volgend jaar geldt het toezicht van het Rijk echter niet alleen voor de sociale uitgaven van Vlissingen, maar voor alle uitgaven. Op de vraag of dit nadelig is voor Vlissingen beperkte wethouder Sips zich tijdens een toelichting tot de mededing ‘dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken over hoe dit uitpakt’.

Gemeentelijke belastingen

Voor de inwoners van Vlissingen is van belang wat zij volgend jaar kwijt zijn aan de diverse gemeentelijke belastingen. Bijna alle belastingen worden verhoogd met 3,9 procent vanwege de inflatie. Er zijn vier uitzonderingen: de afvalstoffenheffing, de toeristenbelasting, de lijkbezorgingsrechten (kosten van begraven en het huren van een graf) en de rioolheffing. De eerste drie worden extra verhoogd, de laatste verandert niet. Zo stijgt de afvalstoffen boven op de inflatiestijging nog eens met 2,6 procent, de toeristenbelasting gaat met 10 procent extra omhoog en de lijkbezorgingsrechten met 5 procent.

De rioolheffing blijft gelijk. Vlissingen vernieuwt nog dit jaar het gemeentelijke rioleringsplan. De gemeenteraad praat er in januari over. Mocht dan blijken dat de tarieven omlaag kunnen, dan wil de gemeente dat alsnog doen. Mocht daarentegen een stijging noodzakelijk zijn, dan zien B&W daar vanaf.

De nieuwe parkeertarieven en de onroerendezaakbelasting (ozb) zijn nog niet bekend, daar beslist de gemeenteraad in december over.

Hondenbelasting

Voor hondeneigenaren heeft wethouder Sips een teleurstellende mededeling. In het akkoord “Samen kunnen we meer!’ dat het nieuwe college in mei sloot, werd als wens aangekondigd de hondenbelasting af te schaffen. Helaas, dat zit er voor het komend jaar niet in. Die blijft bestaan en wordt verhoogd met de inflatiecorrectie van 3,9 procent. Ook kondigt de gemeente aan nog dit jaar te controleren of mensen al dan niet een hond hebben. Jaarlijks worden zo’n 7.500 woningen gecontroleerd. Vorig jaar ging dat vanwege corona niet door.

(Foto: Omroep Zeeland)