Vlissingen schaft grijze kliko af

Vlissingen stapt over op het ‘omgekeerd inzamelen’ van huisvuil. De grijze kliko verdwijnt, inwoners moeten dan hun restafval naar een ondergrondse container in de buurt brengen. De gemeente hoopt zo dat burgers hun afval meer gaan scheiden, zeker als ze naast de al bestaande GFT-bak een afvalbak krijgen voor PMD (plastic, metalen, drinkverpakkingen). Vlissingen is de Zeeuwse gemeente met het meeste restafval: 302 kg per inwoner per jaar. Middelburg, dat vorig jaar Diftar (apart betalen voor restafval) invoerde, kent het laagste cijfer: 148 kg.

Volgens wethouder Coen Bertijn valt de meeste winst bij de afvalscheiding te bereiken bij GFT. “In het restafval blijkt op dit moment nog zo’n 35 procent aan GFT te zitten. Als we dat eruit weten te krijgen, dan scheelt dat enorm aan restafval.”

Bertijn voelt op dit moment niet voor de invoering van Diftar, dat wel in Middelburg en Veere bestaat. Daar betalen inwoners apart voor hun restafval. Door een chip op de grijze kliko’s registreert de gemeente hoe vaak die geleegd wordt. Na een bepaald aantal keren gaan ze voor elke volgende leging extra betalen. Bertijn: “We willen de komende twee jaar kijken hoe het omgekeerd inzamelen werkt. Gaat de hoeveelheid restafval daarmee niet fors omlaag, dan kunnen we altijd nog nadenken over Diftar.”

Afvaltoerisme

Overigens ondervindt Vlissingen nu al wel enig nadeel van de invoering van Diftar in Middelburg en ook in Veere. Bertijn: “Er zijn altijd inwoners daar die niets willen betalen en hun restafval gratis in een container in Vlissingen gooien. Afvaltoerisme, dus. Dat deugt uiteraard niet, alhoewel we het niet moeten overdrijven. Uiteindelijk gaat het maar om een paar procenten.”