Vlissingen heeft de toekomstvisie “Vlissingen 2040” vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen heeft de toekomstvisie Vlissingen 2040 vastgesteld. 
Tijdens 2 participatierondes zijn gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden om input op te halen en strategische keuzes te toetsen.

De toekomstvisie bestaat uit 6 thema’s.

Vlissingen is een hotspot voor delta-innovatie;
Vlissingen in verbinding;
Vlissingen is duurzaam;
Vlissingen is gezond en vitaal;
Vlissingen is in balans;
Vlissingen in samenwerking.

In deze 6 thema’s worden de strategische keuzes in samenhang gepresenteerd, zodat de keuzes na besluitvorming door de gemeenteraad goed in visies en beleidsdocumenten kunnen worden uitgewerkt.

Een belangrijk thema in de toekomstvisie is ‘Vlissingen is een hotspot voor delta-innovatie’. In 2040 heeft Vlissingen haar bijzondere locatie in de delta zo goed benut, dat ze naast Schiphol, Rotterdam en Eindhoven de 4e mainport van Nederland zijn. Een mainport die staat voor onderzoek, innovatie, onderwijs en ondernemerschap op het gebied van water, maritiem, veiligheid, energie en voedsel. Hierdoor vinden studenten mbo, hbo en wo in Vlissingen hun opleiding, vervolgopleiding, afstudeerproject en aansluitend hun baan. Ook trekken steeds meer ‘delta-innovatie’-bedrijven naar Vlissingen. Dit zorgt voor meer werkgelegenheid en groei van de werkende bevolking.

Jonge gezinnen vinden in Vlissingen dan ook een fijne plek om te werken en te wonen met een gebalanceerde bevolking tot gevolg.

Andere belangrijke thema’s zijn ‘duurzaamheid’ en ‘gezondheid’.
Net als iedere gemeente in Nederland staat Vlissingen voor de uitdaging het hoofd te bieden aan de klimaatverandering. In Vlissingen doen ze dat niet zomaar, maar door gebruik te maken van alle typisch Vlissingse deltabronnen: van zon, wind en water tot de nieuwste kennis. 
Bij gezondheid kijkt ze naar het bevorderen van gezond gedrag en minder naar het bestrijden van ziekten. Vanuit de gemeente benaderen ze kwaliteit van leven vanuit wat iemand nog wel kan. Ze leggen de focus op positieve gezondheid en vitaliteit. 

Alle thema’s en opgaven vragen om goede samenwerking met inwoners, bedrijfsleven en andere overheden. Samenwerking is dan ook niet voor niets een apart thema in de visie.

Tijdens het proces rond de toekomstvisie zijn nieuwe manieren van participatie onderzocht en getest. Door de coronamaatregelen maakte digitale participatie daar een fors onderdeel van uit. Daarnaast zijn onder andere een digitale vragenlijst, een roadshow, deur-aan-deurgesprekken, flitspeilingen en een les voor scholen ingezet. 
Bovendien heeft het proces een inwonerspanel opgeleverd van 1.200 inwoners, die mee willen denken over verschillende onderwerpen. 

De verwachting is dat de gemeenteraad in september 2021 een besluit neemt over de toekomstvisie.

Lees meer over de toekomstvisie op de webisite van de gemeente Vlissingen

Be the first to comment on "Vlissingen heeft de toekomstvisie “Vlissingen 2040” vastgesteld"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*