Vlissingen doet aanvraag voor rijksbijdrage aardgasvrije wijk

De gemeente Vlissingen gaat een aanvraag doen voor een rijksbijdrage om ruim 600 woningen in het Middengebied uiterlijk in 2030 aardgasvrij(klaar) te maken. Deze aanvraag komt voort uit het compensatiepakket Wind in de Zeilen.

Het gaat om ongeveer 100 koopwoningen (particulier bezit) en ruim 500 huurwoningen van woningcorporatie l’escaut. Met deze aanvraag is een bedrag van 4 miljoen euro gemoeid. Het compensatiepakket Wind in de Zeilen (WIZ) biedt de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een rijksbijdrage als onderdeel van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

Dit maakt het mogelijk minstens 500 aaneengesloten woningen en andere gebouwen aardgasvrij of aardgasvrij-klaar te maken. De bijdrage van 4 miljoen euro dekt het onrendabele investeringsdeel van deze verduurzaming. De verduurzaming van de geselecteerde woningen moet in 2030 afgerond zijn. Leerzame pilot voor energie- en warmtetransitie in Zeeland

De verduurzaming van de woningen is een leerzame pilot voor de verdere energie- en warmtetransitie in onze gemeente en in Zeeland.
Wethouder Sem Stroosnijder: “Voor de ruim 600 huishoudens in het Middengebied is dit een geweldig mooie kans om te verduurzamen en een impuls voor de wijk.” 

l’escaut directeur Jan Leo van Deemter: “Deze aanvraag sluit naadloos aan op onze plannen voor het verduurzamen van al onze 6.000 woningen. Ons doel is een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Deze rijksbijdrage helpt ons bij het realiseren van deze ambitieuze doelstelling.

Onder de naam ‘Vlissingen op weg naar aardgasvrij’ gaan beide partijen samen met de bewoners kijken hoe zij de woningen toekomstbestendig en energiezuinig kunnen maken. Het levert de bewoners een grote besparing op hun energiekosten op. Het aanpassen van de woningen beslaat een periode van acht jaar. Binnenkort maken de gemeente en l’escaut tijdens twee inloopmomenten kennis met de bewoners.

De komende maanden gaan zij met hen en andere belanghebbenden in gesprek over de invulling van de aanvraag. De winst is ook kennis en ervaring. Naast de positieve gevolgen voor de bewoners, levert deze verduurzaming veel kennis en ervaring op. Hoe kunnen gemeente en corporatie samen met de bewoners de energie- en warmtetransitie (Transitievisie Warmte 2050) in Vlissingen verder vormgeven? Want uiteindelijk komt elke woning in de gemeente Vlissingen een keer aan de beurt.

Ook met andere gemeenten in Zeeland en daarbuiten zullen de opgedane lessen worden gedeeld. De komende maanden gaan de gemeente Vlissingen en woningcorporatie l’escaut met de bewoners van de wijk in gesprek over de invulling van de aanvraag. De gemeente Vlissingen dient eind oktober 2021 de aanvraag voor de rijksbijdrage in. Als die wordt goedgekeurd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, volgt de formele toekenning begin 2022.

Het Rijk, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland werken gezamenlijk aan de uitvoering van het pakket ‘Wind in de zeilen’.
Het pakket dient als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dit pakket bevat diverse maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Deze aanvraag voor een rijksbijdrage is een onderdeel van dit pakket.

Be the first to comment on "Vlissingen doet aanvraag voor rijksbijdrage aardgasvrije wijk"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*