Veertien insprekers en een volle publieke tribune voor verkeersdrukte in Grijpskerke en Aagtekerke

Bijna iedere inspreker kon rekenen op applaus van de afgeladen publiekstribune in de raadszaal van de gemeente Veere. Veertien sprekers maakten gebruik van hun inspreekrecht, om hun zegje te doen over de groeiende verkeersstroom aan auto’s die vanaf de A58 en de N57 door Grijpskerke en Aagtekerke richting de kust rijdt. Voor de inwoners is het niet meer te doen, zeiden ze maandagavond in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.

Op de agenda van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening stond het zogenoemde GVVP, het Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. Een plan dat nu vijf jaar oud is, en dat nu samen met bewoners geëvalueerd wordt. Ooit is op Walcheren vastgesteld dat het verkeer dat van de N57 en de A58 komt en richting de kustdorpen gaat, via Grijpskerke en Aagtekerke naar Zoutelande, Domburg, Oostkapelle en Westkapelle rijdt.

Groeiende stroom toeristen

Met de groeiende stroom toeristen is ook het aantal auto’s toegenomen. Volgens bewoners gaat het op zomerse dagen om 10- tot 16-duizend auto’s per dag. Vooral vrijdagen, de wisseldagen voor veel vakantieparken en appartementen zijn inmiddels berucht voor inwoners van Grijpskerke en Aagtekerke.

Foto: De publieke tribune in de raadszaal van de gemeente Veere was gisteravond overvol (Omroep Zeeland

Dit is een bericht van Omroep Zeeland.