Veere investeert ruim 8 ton in modernisering kinderspeelplaatsen

De gemeente Veere gaat de komende vier jaar ruim 800.000 euro investeren in modernisering van speelplaatsen. Een totale vervanging kost ruim 1 miljoen euro. Maar daar zegt de gemeente het geld niet voor te hebben. Dit staat in de nota Speelruimtebeleid 2023-2032, die de raadscommissie ruimtelijke ontwikkeling op 12 september behandelt. Een definitief besluit neemt de gemeenteraad op 29 september.

In de nota schrijven B&W: “Het nieuwe speelruimtebeleid speelt in op de nieuwe speelbehoefte van kinderen en jongeren in de gemeente Veere: natuurlijk, avontuurlijk en uitdagend spelen. Elk van de 13 kernen krijgt één grote speelplaats die ook fungeert als sociale ontmoetingsplek. Kleinere speelplaatsen worden samengevoegd. Wanneer een bestaande locatie hierdoor haar speeltoestellen kwijtraakt, blijft daar wel een speelplek over met bijvoorbeeld een grasveld of boomstammen om op te klimmen. Basisscholen wordt gevraagd om schoolpleinen na schooltijd toegankelijk te houden, mogelijk tegen een vergoeding. Het streven is om in elke kern binnen een straal van 500 meter van het centrum een speelplaats te creëren. Ook willen B&W de speeltuinverenigingen van Aagtekerke, Meliskerke, Biggekerke en Grijpskerke financieel steunen.

Inspraak kinderen

Kinderen krijgen inbreng over welke speeltoestellen er moeten komen, binnen de grenzen van wat de gemeente kan en wil betalen. De nota: “We timmeren niet op toestelniveau de speelruimtes dicht. We halen interesses en details op bij de gebruikers van de speelruimtes. Denk hier bij aan wat voor soort toestellen, zoals een klim- en klautertoestel, of liever een buis met berg en glijbaan.”

Voor de totstandkoming van de nota heeft de gemeente onder meer gesproken met de dorps- en stadsraden van Koudekerke, Domburg, Westkapelle, Serooskerke en Aagtekerke en de Jeugdraad Veere.

Veere wil voor ruim 1 miljoen euro kinderspeelplaatsen vernieuwen “De wipkip is niet meer van deze tijd”

Foto: ANP.