Veere heeft volgend jaar meevaller van 1,1 miljoen euro

Veere verwacht volgend jaar 1,1 miljoen euro over te houden. De gemeente wil hiervan met 6 ton minima helpen bij de verduurzaming van hun woning. De overige 5 ton wil ze besteden aan het vergroenen van schoolpleinen, de verbouwing van Museum Domburg, het steunen van de landbouw in de strijd tegen verzilting en bij de verbetering van de opvang van zoetwater en de versterking van de leefbaarheid. Dat staat in de ontwerpbegroting die B&W vanmiddag presenteerden.

Alle gemeentelijke tarieven, behalve de rioolheffing, worden volgend jaar vanwege de inflatie verhoogd met 4,4 procent. De al aangekondigde extra verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) van 5 procent stelt het college van B&W een jaar uit, omdat de financiële positie van de gemeente net als vorig jaar is verbeterd. Al met al stijgen de woonlasten hierdoor in Veere volgend jaar voor éénpersoonshuishoudens met 3,5 procent en voor meerpersoonshuishoudens 3,3 procent.

Vergroening schoolpleinen

De hulp bij de verduurzaming van woningen gaat gelden voor mensen met een inkomen van maximaal 130% van het sociaal minimum. B&W willen de vergroening van schoolpleinen voor 2 ton ondersteunen als scholen in ruil hiervoor die pleinen na schooltijd toegankelijk houden voor kinderen om te spelen. Voor de geplande nieuwbouw van Museum Domburg (voorheen Marie Tak van Poortvlietmuseum) had de gemeente al ruim 4 ton begroot. Dat valt echter een ton duurder uit, die Veere wil bijpassen uit de meevaller van 1,1 miljard. Verder wil de gemeente voor 100.000 euro initiatieven subsidiëren die verzilting tegengaan en zorgen voor meer zoet water voor de landbouw. Tot slot wil Veere voorkomen dat de subsidie voor het leefbaarheidsfonds eind dit jaar, zoals eigenlijk gepland, ten einde komt. Daarom stopt men, vooruitlopend op een besluit van het college, er voor volgend jaar alvast nog eens 100.00 euro in.  

Bijdrage Rijk daalt

Het college waarschuwt in de ontwerpbegroting dat de jaarlijkse uitkering van het Rijk voor Veere de komende jaren kan dalen. Het Rijk wil gemeenten met veel eigen inkomsten namelijk korten op de bijdrage. Dat kan voor Veere, met veel toeristische inkomsten, nadelig uitpakken. De gemeente schat dat dit vanaf 2024 weleens 3 tot 5 ton kan schelen. Vanaf 2026 daalt de bijdrage van het Rijk fors. B&W van Veere noemen dat onheilspellend het ‘ravijnjaar’. 

Wegonderhoud

Veere maakt volgend jaar geld vrij voor de afronding van enkele grote onderhoudsklussen bij het Europaplein in Westkapelle, de Dorpsdijk Vrouwenpolder en de Cittershillsingel in Koudekerke. Ook wordt de omgeving van de Timmermanstraat in Zoutelande aangepakt en staat de herinrichting van het Dorpsplein in Koudekerke en de Ooststraat – Markt – Weststraat in Domburg op het programma.