Vanaf 1 januari één hulploket voor zorgvragen in Middelburg

Vanaf 1 januari kunnen Middelburgers met vragen over onder meer zorg, welzijn, gezondheid, opvoeden of schulden bij één loket terecht: het sociale team Middelburg. Het is een initiatief van wethouder Willemien Treurniet. Uiteindelijk moet dit met ingang van 2024 tot één nieuwe organisatie leiden.

Het is voor veel mensen een extra probleem terwijl je toch al problemen hebt: je hebt hulp nodig, maar je weet niet waar je moet zijn. Je voelt je vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Daar maakt wethouder Treurniet van Middelburg een einde aan. Vanaf 1 januari werken de gemeente, Maatschappelijk Werk Walcheren en Welzijn Middelburg samen bij het geven van hulp en advies aan burgers.

Preventie

Het is de bedoeling dat door het ene loket problemen vroeg worden gesignaleerd en aangepakt. Nog beter is het om door het tijdig onderkennen problemen te voorkomen (preventie). Middelburg neemt met de oprichting van het sociale team afscheid van de wijkteams waarin allerlei zorgorganisaties samenwerkten. Het bleek dat deze opzet voor veel mensen onduidelijk was.

Diverse wijkkantoren

De oprichting van het sociale team betekent niet dat de aanwezigheid in de diverse wijken verdwijnt. Het is juist de bedoeling dat het sociale team op diverse plekken in de stad kantoren krijgt. Ook moet het goed en gemakkelijk online en telefonisch bereikbaar zijn.

Foto: wethouder Willemien Treurniet (Omroep Zeeland)