Tijdelijke opvang asielzoekers in voormalige marinekazerne Vlissingen

In de voormalig marinekazerne in Vlissingen komt een tijdelijke opvang voor asielzoekers. De opvang heeft een capaciteit voor maximaal 350 mensen en kan tot en met 1 juli 2022 worden gebruikt.
 
Het college van B&W van gemeente Vlissingen heeft het verzoek van het Rijk om de marinekazerne in Vlissingen te gebruiken als noodopvang voor asielzoekers goedgekeurd. De leegstaande kazerne aan de Oosthavenweg in Vlissingen wordt ingezet voor het opvangen van maximaal 350 mensen. De verwachting is dat vanaf begin van het nieuwe jaar de eerste asielzoekers worden opgevangen. Met een uiterlijke einddatum van 1 juli 2022.

Hoge instroom, weinig doorstroom

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is overal in het land op zoek naar extra capaciteit omdat de asielzoekerscentra overvol zitten. Er is sprake van een ‘zeer hoge instroom’ en statushouders vinden minder makkelijk een eigen plek door de huidige woningmarkt. Het kabinet heeft daarom een noodoproep uitgestuurd naar gemeenten om noodopvanglocaties mogelijk te maken. De huisvesting, begeleiding, opvang en bewaking in en rond het terrein van de marinekazerne wordt geregeld door het COA.

Be the first to comment on "Tijdelijke opvang asielzoekers in voormalige marinekazerne Vlissingen"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*