Subsidie voor groene daken beschikbaar in Zeeland

Heeft u een woning, schuur of bedrijfspand in de bebouwde kom in de provincie Zeeland? En heeft het een geschikt dak? Dan kunt u vanaf 1 april 2022 een subsidie aanvragen voor een groen dak. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar het heeft ook voor u veel voordelen.  

Het klimaat verandert en daardoor hebben we in onze omgeving steeds vaker te maken met extremer weer. Langere periodes van droogte en hitte, maar ook heftige regenbuien en stormen. Dit kan schade en wateroverlast veroorzaken. Een groen dak kan helpen om de overlast te beperken.

Een groen(blauw) dak is voorzien van insectenvriendelijk en waterbergende planten, struiken of zelfs bomen en zonnepanelen. Zo’n groen dak heeft veel voordelen:

Het vermindert wateroverlast
Het zorgt voor verkoeling in de zomer en isolatie in de winter
Het verbetert de biodiversiteit en draagt bij aan een leefbare buurt
Het gaat twee keer langer mee dan een traditioneel dak

Wilt u ook een groen dak?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 5.000. De Provincie Zeeland stelt hiervoor €100.000 beschikbaar. De subsidie is bedoeld voor particulieren of Verenigingen van Eigenaren die in Zeeland een woning of bedrijfspand hebben binnen de bebouwde kom. U kunt de subsidie aanvragen van 1 april 2022 t/m 1 november 2022.

Lees hier de samenvatting en voorwaarden van de regeling.

Let op: Subsidie is alleen van toepassing op de aanlegkosten van een groen dak. Dit is exclusief sloop-, onderhouds- en advieskosten. Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.