Stichting Duinbehoud tegen aanleg voetgangersbrug in Oranjezon

De Stichting Duinbehoud is tegen het plan van de gemeente Veere om in het wandelpad van camping Oranjezon naar het strand een metalen voetgangersbrug aan te leggen, die twee steile duintoppen moet verbinden. Volgens Duinbehoud gaat het om kwetsbaar natuurgebied met een beschermde Natura 2000-status.

De afwijzing van het plan door Duinbehoud bleek maandagavond tijdens de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. De gemeenteraad besloot in februari 2021 dat het wandelpad in Oranjezon en de strandovergang verbeterd moesten worden. Er werd een plan gemaakt dat 775.000 euro zou kosten. Hiervan zou de provincie 45 procent (335.000 euro) voor haar rekening nemen. Onderdeel van het plan zou een metalen brug zijn die twee steile duintoppen met elkaar verbindt. De brug zou de wandelaar een porachtig uitzicht moet geven en de dieren in |Oranjezon vrije doortocht.

Echter, gedurende de plannenmakerij bleken de kosten 35 procent (274.000 euro) hoger uit te vallen. Hiervan zou de provincie weer een deel betalen, alsmede het Zeeuws Landschap en camping Oranjezon. Maar ongeveer de helft zou de gemeente Veere moeten ophoesten.

Kwetsbaar duingebied

Vandaar dat maandagavond een voorstel voor een extra krediet op de agenda van de raadscommissie stond. En vandaar dat er twee insprekers waren die hun mening over het plan gaven. Voor Adrie Provoost van Stichting Duinbehoud is het duidelijk: de brug past niet in een Natura 2000-gebied. “Van de 35 km die de duinen van Walcheren en Noord-Beveland lang zijn, wordt 30 km gebruikt voor recreatie. Van de resterende 5 km is 3,5 km kwetsbaar, dynamisch duingebied. Die 10 procent willen wij graag houden zoals het is. Daar past geen brug in.”

Mooiste duinovergang

Daarentegen vond Rian de Jonge van het Zeeuws Landschap het een goed plan. Niet verwonderlijk, gezien het feit dat deze organisatie eraan meebetaalt. De Jonge: “Het strand zou daar voor een breder publiek toegankelijk moeten zijn. De huidige trap kan veiliger, kinderwagen en bolderkarren moeten erlangs naar beneden en boven gedragen worden, wat regelmatig tot ongelukken leidt. Ook is de strandovergang niet rolstoltoegankelijk. Wij denken dat we met het realiseren van dit plan de mooiste duinovergang krijgen en tegelijkertijd de omliggende natuur ontzien.”

Ultieme poging

Uit vragen van diverse raadsleden bleek dat Stichting Duinbehoud en het Zeeuws Landschap hadden geprobeerd hun standpunten op één lijn te brengen, maar dat dit niet gelukt was. Het deed Chris Maas (PvdA/GroenLinks) verzuchten dat het college een ultieme poging moest wagen om beide partijen ‘aan boord te krijgen’. “Als hiervoor het plan moet worden aangepast, dan is dat maar zo.”

Geen uitstel

Wethouder Marcel Steketee (Hart voor Veere) wilde zeker nog een poging wagen, als dat maar niet tot uitstel zou leiden. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad op 29 september een besluit neemt. Die dag is niet voor niets gekozen, want voor het aanbod van de provincie om fors mee te betalen geldt een termijn tot eind september. Volgens René Molenaar (ChristenUnie) zal het zo’n vaart niet lopen. Molenaar, die zelf ooit wethouder van Financiën was maar toen voor het CDA, is de provincie nog wel te bewegen tot enig uitstel. Wethouder Steketee had er een hard hoofd in. “De provincie hecht heel strak aan die termijn.”

Foto: De geplande voetgangerbrug in Oranjezon (IPV Delft)