Stichting Duinbehoud overweegt beroep bij Raad van State tegen voetgangersbrug Oranjezon

Stichting Duinbehoud overweegt beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen de bouw van een voetgangersbrug in natuurgebied Oranjezon bij Vrouwenpolder. De gemeenteraad van Veere besloot gisteren met 17 tegen 10 stemmen dat de brug er mag komen. Volgens Duinbehoud betekent dit echter een onaanvaardbare aantasting van een kwetsbaar natuurgebied.

Het gaat om de renovatie van de strandopgang vanaf de camping Oranjezon naar het strandpaviljoen Aloha. B&W van Veere willen hier een ‘beleefpad’ van maken met een metalen brug die twee duintoppen met elkaar verbindt, ter vervanging van de huidige moeilijk begaanbare steile trap. Vanaf de brug hebben wandelaars dan een prachtig uitzicht over het gebied en de zee. Kosten van het plan: zo’n 1,1 miljoen euro waarvan de provincie ruim een derde voor haar rekening neemt.

Kwart goedkoper

Adrie Provoost van stichting Duinbehoud sprak zich als inspreker aan het begin van de raadsvergadering uit tegen de brug. Dat deed hij ruim twee weken geleden tijdens de raadscommissie Ruimtelijke Ordening ook al. Maar ditmaal had hij een alternatief plan voor een schelpenpad zonder metalen brug, maar door het storten van 9.000 m3 zand ook zonder steile trap. Een plan dat een kwart goedkoper was dan het voorstel van B&W. Niet onbelangrijk, omdat de provincie had aangekondigd de subsidie in te trekken als het beleefpad niet zou doorgaan.

Minder ingrijpend alternatief

Provoost: “De brug wordt gebouwd in een Natura 2000-gebied. Voor zo’n gebied geldt dat als je iets wilt veranderen je eerst moet kijken of er een minder ingrijpend alternatief is. Dat is er nu dus in de vorm van ons plan. We gaan overleggen met onze juristen of dit voldoende basis om naar de Raad van State te stappen. We hebben nog tijd, want tegen het besluit van de gemeenteraad kunnen we geen bezwaar maken, wel tegen de vergunning die B&W moeten aanvragen als ze met de bouw van de brug willen beginnen. En dat is nog niet gebeurd.”

Broedseizoen

Wethouder Marcel Steketee (HVV) verkondigde tijdens de raadsvergadering dat wat hem betreft de bouw snel moet beginnen, omdat op 15 maart het broedseizoen begint. Provoost is daarvan niet onder de indruk: “We kunnen bij de Raad van State opschortende werking aanvragen, dan kunnen de werkzaamheden nog niet beginnen. Als dat niet lukt en de bouw begint, dan loopt de gemeente het risico als de Raad van State de vergunning afkeurt de werkzaamheden moeten worden teruggedraaid.”

Een brug te ver

Maar zover is het nog niet. De realiteit van nu is dat de gemeenteraad donderdagavond de bouw van de brug goedkeurde. Collegepartijen SGP, VDD en HVV vonden het een prachtig plan, de oppositie keude het af. De CU, ook in het college, klonk zuinig. Raadslid Rene Molenaar ging weliswaar akkoord, maar het moest wel de laatste brug in het duingebied zijn. Volgens Adrie Provoost is er echter een plan in de maak voor nog een brug. Voor Chris Maas (PvdA/GroenLinks) was dat een brug te ver. Zijn oproep aan de rest van de raad om zich nu tegen volgende bruggen in het duingebied uit te spreken, kreeg echter weinig onthaal. Marja Osté (VVD): “Het hangt er vanaf of het een goed plan is of niet.”

Foto: Ipv Delft