Startsein gegeven voor werkzaamheden Kanaalweg en stationsgebied Middelburg

Op woensdag 16 juni hebben wethouder Chris Dekker van gemeente Middelburg en dijkgraaf Toine Poppelaars van Waterschap Scheldestromen samen officieel het startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de Kanaalweg en het Stationsgebied in Middelburg.

Zeeland heeft ook volop te maken met de gevolgen van de klimaatverandering waaronder droogte, hitte en hittestress. Warmterecords worden regelmatig verbroken. Dit komt steeds vaker voor. Binnen het Interreg 2 Seas project Cool Towns wordt hierop ingespeeld door de gevoelstemperatuur te meten om meer inzicht te krijgen op welke manier het probleem van hitte voor Zeeland en Middelburg in het bijzonder verminderd kan worden door de openbare ruimte klimaat- en hittestressbestendig in te richten.

Een voorbeeldproject is de herinrichting van de Kanaalweg en het Stationsgebied in Middelburg.

Het werk bestaat uit de herinrichting van het Stationsplein met aansluiting op de gerenoveerde Stationsbrug, de aansluiting van de studentenhuisvesting op Kanaalweg en de aanpak van de slechte kwaliteit van de voet- en fietspaden vanwege de wortelopdruk. De aanpak van dit gebied maakt onderdeel uit van een plan om negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. De gemeenteraad van Middelburg heeft budget beschikbaar gesteld voor deze werkzaamheden. De werkzaamheden maken tevens onderdeel van uit van het Europese Interreg-project Cool Towns.

Uitgangspunt voor het ontwerp is dat de verkeersfunctie van de Kanaalweg niet verdwijnt. In het ontwerp is de oversteek van fietsers en voetgangers gebundeld op 2 locaties, aan weerszijden van het Stationsplein. Om het gebied te vergroenen is gekozen voor minder verharding en meer groen. Meer groen leidt tot meer schaduwwerking, minder hitte en minder overlast bij hevige neerslag. Bijkomende voordelen zijn dat het gebied een aangenamere leefomgeving wordt om te verblijven, te wandelen en te fietsen.

Om het groenoppervlak te vergroten wordt de verharde strook tussen de bestaande bomenrij langs het kanaal ingericht als groenstrook. Ook de opstelruimten voor afslaand verkeer voor het station (nu niet meer als zodanig in gebruik) en de strook tussen fietspad en rijbaan worden ingericht als groenstrook. Tot slot wordt ook de strook tussen de bestaande bomen voor het station als groenperk ingericht. Per saldo kan de gemeente Middelburg hiermee een oppervlak van circa 2.700 m2 ontharden.

Daarnaast treft de gemeente een aantal maatregelen om het gebied te verkoelen. De groeiplaatsen van de bestaande bomen langs het kanaal worden verbeterd. Hierdoor nemen de bomen in omvang toe en wordt de schaduwwerking vergroot. Daarnaast planten we extra bomen voor het station om tot meer schaduwwerking te komen. Door van het bestaande glazen dak van de bushalte een groen dak te maken en de kantineruimte voor buschauffeurs te voorzien van groene wanden, creëren we hier verkoeling.

Tot slot is er aandacht voor de verbinding met binnenstad. Alle monumentale gebouwen in de binnenstad zijn omzoomd met een speciaal type bestrating: de zogenaamde Middelburgse mix. Door ook rond het (binnenkort te renoveren) stationsgebouw deze bestrating toe te passen, maakt de gemeente het gebouw herkenbaar onderdeel van de binnenstad(sbeleving). Er is gekozen, in lijn met de visie Kanaalzone, voor behoud van de bestaande verharding langs het kanaal.

Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Be the first to comment on "Startsein gegeven voor werkzaamheden Kanaalweg en stationsgebied Middelburg"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*