Spuikom moet groene parel van Vlissingen worden

Nu is het nog een troosteloze vlakte met vooral parkeerterreinen, maar het moet de groene parel worden van Vlissingen: de Spuikom naast bioscoop CineCity en ingeklemd tussen de boulevard en het oude stadscentrum. Het gemeentebestuur heeft een toekomstvisie voor het gebied gepubliceerd waaruit duidelijk wordt hoe het er over tien jaar moet uitzien. Wat de mooie plannen gaan kosten, is nog niet bekend. Eerst mag de gemeenteraad laten weten wat men van de visie vindt.

Om met de parkeerterreinen te beginnen: die verdwijnen. De auto wordt verbannen tot onder de grond, er komen parkeergarages onder de nieuwe Spuikom. Dan de herinrichting waarvoor OKRA landschapsarchitecten het ontwerp maakten. Het gebied zal bestaan uit vier deelgebieden: Grote Spuikom, Kleine Spuikom, Duun en Spuiwal. De Grote Spuikom wordt het centrale groene gebied met een grote vijver. In de ook al groene Kleine Spuikom komen wandelpaden. In de Spuiwal, tegenover CineCity, komen woningen en sportvoorzieningen. Onder dit deel komt een parkeergarage. Hetzelfde geldt voor de deelgebied Duun, waar woningen in een duinachtig landschap zullen worden gerealiseerd. Ook komt er een pier die de Spuikom met Boulevard Blankert zal verbinden. Aan de kant van het park zal de pier eindigen in een uitzichtplatform.

Kwetsbare kustregio’s

De ontwerpers gaan uit van realisatie van de nieuwe Spuikom in de komende tien jaar. Maar ze kijken ook verder, tot over een eeuw. Hiervoor werkt de gemeente samen met de TU Delft in het Interreg 2 Zeeën SARCC partnerschap. Dat is een Europees project waarbij kwetsbare kustregio’s gezamenlijk oplossingen verzinnen voor de gevolgen van klimaatverandering: zeespiegelstijging, overvloedige regenval en droogte.

Foto: een impressie van de toekomstige Spuikom (OKRA landschapsarchitecten)