SGP Middelburg wil aanpak onveilige fietspaden

De SGP in Middelburg wil dat de gemeente de onveilige fietspaden op de Laan der Verenigde Naties en de President Rooseveltlaan snel aanpakt. Daar zijn door de druk van boomwortels scheuren in het wegdek ontstaan.

De SGP herinnert het college van B&W aan een passage uit het eigen coalitieakkoord: ‘Wij willen bevorderen dat Middelburg een veilige stad is om in te wonen en te werken. We willen tegelijk een gastvrije stad zijn waar het fijn is om te verblijven.” Volgens de partij geeft de huidige coalitie aan dat de veiligheid van o.a. fietsers hoog genoteerd staat. 

Deze mooie woorden staan volgens de SGP haaks op de slechte staat van beide fietspaden. Volgens de partij zijn inmiddels genomen maatregelen (plaatsen van waarschuwingsborden en freeswerkzaamheden) onvoldoende voor kwetsbare weggebruikers zoals kinderen en ouderen. De SGP vraagt aan B&W of zij ook vindt dat niet alleen de veiligheid van weggebruikers in de binnenstad belangrijk is, maar ook in de wijken en de rondwegen.

Foto: Enkele scheuren in het fietspad op de Laan der Verenigde Naties (foto SGP).