Scouts protesteren in uniform bij gemeenteraad: ‘We willen niet weg uit ’t Poldertje’

De gemeenteraadszaal van Middelburg zat vanavond vol met ruim veertig scouts in uniform die streden voor het behoud van hun scoutcentrum ’t Poldertje in Veere. De gemeente heeft de pacht van het terrein per 1 maart opgezegd. In plaats daarvan wil ze een huurovereenkomst aanbieden met veel meer onzekerheden.

 

“Dit laten we ons niet zomaar gebeuren. Het scoutcentrum vervult een maatschappelijk en waardevolle rol”, zegt Bram Nonnekens namens de Stichting Scoutcentrum Zeeland. “Door de huurovereenkomst krijgen we een termijn van vijf jaar met telkens een mogelijkheid tot verlenging voor maar drie jaar. Daarnaast verliezen we de helft van ons terrein. Hierdoor is het gebruik van ’t Poldertje door het Scoutcentrum in de toekomst niet meer zeker”, aldus Nonnekens.

Conflicten met omwonenden

In 2018 waren er conflicten ontstaan tussen de scoutinggroep en twee omwonenden. Die klaagden over overlast van de kinderen en voelden zich geïntimideerd door de scoutinggroep. “Mijn buren, vorige buren en ik persoonlijk ervaren deze intimidatie al tientallen jaren waarbij zelfs buurtbemiddeling werd ingesteld en op het moment dat gemaakte afspraken definitief zouden worden, men zich eenzijdig terugtrok”, zegt omwonende Jack van Bruggen.

Alternatieve locaties

Om verdere escalatie te voorkomen heeft de gemeente daarom een besluit genomen om het Scoutcentrum te helpen met het vinden van een nieuwe locatie. “Ik ben blij en verheugd dat er nu een fundament wordt gelegd om deze activiteiten van de scouting te verplaatsen naar grondgebied aan de waterkant van de gemeente Veere”, aldus Jack Verbruggen.

De scouting heeft zelf ook al gekeken naar alternatieve locaties. “Bijvoorbeeld aan de zuidkant het ‘Buitencentrum Veere’, aan de westzijde een perceel van een akkerbouwer of ten noorden van ’t Poldertje aan de waterkant. De eerste optie valt af vanwege verkoop, over de tweede optie hebben wij tot heden niks meer gehoord en het laatste alternatief is gevaarlijk voor de kinderen vanwege het drukke fietspad dat er dwars doorheen loopt”, vertelt Nonnekens.

Al vijftig jaar

Het terrein wordt al vijftig jaar gebruikt door de scouting als kampeerterrein voor scoutinggroepen uit Zeeland, Nederland en Europa. Sinds ongeveer dertig jaar ook door de vereniging Humanitas voor het jaarlijkse Kinderkamp Zeeland. Omwonenden hebben geklaagd over de geluidsoverlast. Na lang getouwtrek heeft de gemeente Middelburg het erfpacht per 1 april opgezegd met als reden: ‘Vanwege mogelijke wijzigingen in de kadastrale vermeldingen in de toekomst kan de erfpacht niet ongewijzigd voortgezet worden en verlengen wij deze niet.’ De Scoutinggroep komt in opstand omdat er in de clausule ook wordt vermeldt dat de scouting op termijn het terrein zou moeten verlaten.

Nonnekens pleitte in zijn pleidooi voor het behoud van ’t Poldertje als vanouds, bereid te zijn het terrein te huren voor onbepaalde tijd in de huidige vorm en oppervlakte of de grond te kopen tegen een aanvaardbaar bedrag. “Wij zijn geen rijdende rechter en daar begint deze zaak toch behoorlijk op te lijken. Ik denk we met de huurovereenkomst beide partijen tegemoet komen want we hebben al geprobeerd te bemiddelen, maar daar is niets uitgekomen”, zegt wethouder Jeroen Louws.

Helpen met verhuizen

Het huurcontract geeft de gemeente en het Scoutcentrum tijd om een verhuizing naar ander terrein te regelen want dat is schriftelijk afgesproken. “We gaan regelen dat de verhuizing naar een ander terrein kan plaatsvinden. Dus er verandert feitelijk niets na 1 april. Het ligt op een andere manier vast, maar de scouting kan daar gewoon blijven zitten zolang we de verhuizing nog niet hebben geregeld en alle randvoorwaarden daarvoor geregeld zijn”, aldus Louws.

Foto: scouts in de raadszaal in Middelburg (Omroep Zeeland)

Dit is een artikel van Omroep Zeeland.