Raad Vlissingen wil meer geld voor Voedselbank

Een meerderheid van de gemeenteraad van Vlissingen vindt dat B&W aan de Voedselbank Walcheren boven op de jaarlijkse subsidie van bijna 8.000 euro structureel 14.000 euro extra moet doneren. Hierdoor kan de Voedselbank, met ook dezelfde subsidie van Middelburg en Veere, de voorgenomen verhuizing naar een nieuw pand bekostigen. GroenLinks, CDA en ChristenUnie willen daarnaast dat de Voedselbank, nu nog in Middelburg gevestigd, naar Vlissingen verhuist.

Dat er voor structurele verhoging van de subsidie een meerderheid bestaat in de raad van Vlissingen blijkt uit de moties die zijn ingediend voorafgaand aan het debat over de Voedselbank morgenavond. Het debat vindt plaats nadat wethouder Jeroen Portier (GroenLinks), verantwoordelijk voor het armoedebeleid, vorige week tegen de media verklaarde dat de gemeente niet de gevraagde 22.000 euro aan de Voedselbank ter beschikking stelde, maar slechts 8.000. De reden: Vlissingen zou zich vanwege de artikel-12-status (bezuinigingen opgelegd door het Rijk) een hoger bedrag niet kunnen permitteren. Ook was volgens Portier de extra subsidie niet nodig, ‘omdat de Voedselbank twee externe financiers had gevonden die het gat in de begroting voor de verhuizing wilde dichten’.

Extra debat

Deze laatste opmerking werd direct ontkent door voorzitter Emmy de Kraker van de Voedselbank. “We zijn in gesprek met twee sociale investeerders, maar er is nog geen besluit genomen.” De woorden van wethouder Portier waren voor de oppositie in de Vlissingse gemeenteraad aanleiding om een extra debat aan te vragen, terwijl eigenlijk eind vorige week het zomerreces had moeten beginnen.

Veel Vlissingse klanten

Er liggen op dit moment twee moties op tafel: een van oppositiepartijen PvdA, D66, Perspectief op Vlissingen (POV), SGP, 50PLUS, Forum voor Democratie (FvD), SP en een van coalitiepartijen GroenLinks, CDA en ChristenUnie. Beide moties roepen B&W op om, net als Middelburg en Veere, jaarlijks de Voedselbank met 14.000 euro extra te subsidiëren. Hiermee is een meerderheid (16 van de 27 raadsleden) voorstander van een structurele verhoging van de subsidie.

Ook wijzen beide moties erop dat meer dan 100 Vlissingers (volgens GroenLinks, CDA en CU is dat meer dan de helft van het totale cliëntenbestand) van de Voedselbank gebruik maken. Volgens de oppositiemotie zal dat aantal in de nabije toekomst ‘gelet op de huidige politieke en economische ontwikkelingen’ alleen maar toenemen. De oppositie wijst het argument van de hand dat Vlissingen vanwege de art.12-status de subsidie aan de Voedselbank niet mag verhogen. Volgens de partijen is dat wel mogelijk, maar mogen B&W daarvoor niet extra geld uitgeven, maar moet dat op de begroting worden gevonden, oftewel elders bezuinigen.

Vrijburg

Opmerkelijk is de voorwaarde voor verhuizing van de Voedselbank naar Vlissingen die GroenLinks, CDA en CU aan de extra subsidie verbindt. Men denkt zelf aan een andere locatie in Middelburg op het industrieterrein Arnestein. Middelburg heeft de voorkeur, omdat de stad voor de klanten van de Voedselbank, die van geheel Walcheren komen, centraal ligt. Bij vestiging in Vlissingen zou een locatie tussen beide steden in op het bedrijventerrein Vrijburg een optie zijn.

Verkiezingsprogramma

Het komt wethouder Jeroen Portier ongetwijfeld niet slecht uit dat een meerderheid van de raad vindt dat hij de subsidie aan de Voedselbank structureel moet verhogen. Een structurele aanpak van het armoedeprobleem was een van de speerpunten van het programma waarmee zijn partij GroenLinks de verkiezingen inging. Maar eenmaal weer collegepartij geworden kwam Portier erachter dat de financiële praktijk van alle dag in een coalitie van niet op alle onderwerpen gelijkgestemden een stuk weerbarstiger was dan de mooie woorden van het verkiezingsprogramma.

Op de agenda van de raadsvergadering van morgen staat ook nog een ander punt: de oppositie wil exact weten hoe het besluit van het college om geen asielzoekers op een cruiseschip op te vangen is verlopen.

Foto: Omroep Zeeland