Raad Vlissingen wil 50.000 euro voor betere organisatie Rescue

De voltallige gemeenteraad van Vlissingen wil dat B&W 50.000 euro beschikbaar stellen, zodat het evenement Rescue in 2023 professioneler en veiliger kan worden georganiseerd. Afgelopen zomer verbood burgemeester Bas van den Tillaar het evenement, omdat volgens hem onvoldoende aan de noodzakelijke veiligheidseisen was voldaan.

In de motie, die donderdag in de raadsvergadering zal worden aangenomen, spreken alle partijen hun teleurstelling uit dat Rescue 2022 op 17 augustus dit jaar niet doorging. Begrip is er dat de burgemeester, die eindverantwoordelijk is voor de veiligheid van inwoners en bezoekers van Vlissingen, na het ontbreken van een positief advies van de hulpverleningsdiensten niet anders kon. Maar de teleurstelling blijft, omdat Rescue een belangrijk evenementen is voor Vlissingen en aansluit bij het nautisch karakter van de stad.

Professionele ondersteuning

Maar de gemeenteraad kijkt liever vooruit, waarbij men wel lessen uit het het verleden wil leren. Zoals: Rescue is uitgegroeid tot een evenement met vele tienduizenden bezoekers en met risicovolle activiteiten. Dat vergt een steeds grotere en zorgvuldiger voorbereiding, waarbij niet langer kan worden voortgeborduurd op veiligheidsplannen van vorige edities. Daarom heeft de organisatie professionele ondersteuning nodig om de aanvraag van volgend jaar te laten controleren op veiligheidsaspecten. De gemeenteraad wil dat hiervoor B&W 50.000 euro beschikbaar stelt. Ook wil de raad dat het college de provincie om een bijdrage vraagt, gezien de grote uitstraling van Rescue.

“Precaire gesprekken”

Het is overigens nog maar de vraag of voor het bestuur van Rescue Vlisingen hiermee de problemen uit de wereld zijn. Na het niet doorgaan van het evenement veranderde men de naam in Rescue Zeeland, om te benadrukken dat het evenement in de toekomst ook elders in de provincie kan worden georganiseerd. Secretaris Dennis Castel reageert terughoudend op de motie: “We zitten in een precair proces van gesprekken met de gemeente. Geld is niet de enige oplossing. Voor ons is belangrijker wie in de toekomst verantwoordelijk voor wat wordt. Medio oktober hebben we een gesprek met de gemeente om te kijken of Rescue volgend jaar weer in de stad kan worden gehouden. Als we daar niet uitkomen, hebben we alternatieven achter de hand. We klampen ons niet meer vast aan de gemeente Vlissingen.”

Foto: ANP.