Raad Veere stemt om procedurele reden tegen uitbreiding Hrieps

De gemeenteraad heeft gisteren tegen een initiatiefvoorstel gestemd van de oppositiepartijen PvdA/GroenLinks, D66 en DTV om Hrieps in de toekomst een vergunning voor twee dagen te geven in plaats van voor één dag. Hrieps wil op de extra dag met name activiteiten voor kinderen organiseren. Opmerkelijk genoeg werd het voorstel niet om inhoudelijke redenen weggestemd, maar om procedurele. 

De discussie begon met een verklaring van burgemeester Rob van der Zwaag. Hij toonde zich ontstemd over het voorstel van de oppositie. Want niet het college is verantwoordelijk voor het vergunningenbeleid, maar de burgemeester. Van der Zwaag vond dat het de partijen had gesierd om vooraf contact met hem op te nemen. Dan had hij kunnen vertellen dat de gemeente al enkele weken met de uitbreiding van Hrieps bezig is. 

De rol van Hart van Veere (HVV) was ook opmerkelijk. De gehele fractie van drie raadsleden wilde aanvankelijk niet meedoen aan het debat, omdat Hrieps-organisator Hugo Kramer prominent lid van HVV is. Deze opstelling kwam de partij op kritiek te staan. “Prima dat HVV zich integer opstelt, maar door deze handelwijze worden 2200 kiezers op de HVV buiten spel gezet”, meende Peter Meijs (PvdA/GroenLinks).  

Jacco van Maldegem (D66) vond dat als HVV zijn opstelling consequent zou doorvoeren, de partij bij elk agendapunt zich van deelname aan het debat zou moeten onthouden. “Want u had een fantastische kiezerslijst met mensen uit alle geledingen van de samenleving. Dan kunt u ook niet meer meepraten over strandpaviljoens, de horeca, voetbalverenigingen.” 

Uiteindelijk overtuigde deze discussie de HVV-fractie om niet tijdens het debat over Hrieps op de publieke tribune plaats te nemen. Vervolgens stemden alle coalitiepartijen tegen het voorstel. De meeste niet om inhoudelijke redenen, maar omdat zij net als de burgemeester vonden dat hij over het verlenen van vergunningen gaat en niet de raad. Of zoals VVD-fractievoorzitter Marja Osté-Aarnoutse het verwoordde: “Ik vind Hrieps een prima festival, maar ik vind het initiatiefvoorstel van de oppositie onbegrijpelijk. Als we dit goedkeuren als raad, dan staat binnenkort elke vereniging hier op de stoep met het verzoek om een vergunning.”