PvdA GroenLinks: gemeente moet Dorpsstraat Oostkapelle veiliger maken

Volgens PvdA/GroenLinks parkeren er in de Dorpsstraat in Oostkapelle regelmatig auto’s, terwijl dat sinds de herinrichting in 2019 is verboden. Ook komt het voor dat er te hard en tegen de rijrichting in wordt gereden. De raadsfractie van PvdA/GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan B&W van Veere.

Sinds de herinrichting van de Dorpstraat in 2019 zijn auto’s er ‘te gast’. Desondanks is door het rijgedrag van automobilisten volgens PvdA/GroenLinks er regelmatig sprake van onveilige situaties voor fietsers en voetgangers. De partij wil van het college weten wat het hiertegen onderneemt, nadat inwoners en de Dorpsraad van Oostkapelle zich al enige malen over onveilige situaties hebben beklaagd. Volgens PvdA/GroenLinks moeten B&W intensiever controleren op de verkeersregels en het parkeerverbod strikter handhaven.