Provincie zet als geldschieter gemeenteraad Veere onder druk

Een ‘beleefpad’ met een metalen brug of toch maar weer een schelpenpad? Voor die keuze staat de gemeenteraad van Veere komende donderdag. Die brug moet twee duintoppen met elkaar verbinden en wandelaars een fraai uitzicht geven over het duinlandschap. Dat kost naar verwachting 1,1 miljoen euro, waarvan de provincie ruim een derde betaalt. Het schelpenpad is 25 procent goedkoper, maar dan komt er geen provinciale steun. Vandaag moet de raad de knoop doorhakken.

Het leek tijdens de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling op 12 september een gelopen race: de commissie sprak over een extra krediet voor de aanleg van een beleefpad door Oranjezon, vanaf het pompstation naar het strand. Het kostte weliswaar wat, want bovenop de al begrote 775.000 euro sprak de commissie over een extra budget van 274.000 euro. Dat is nodig omdat de bouwkosten hoger uitvallen en er meer duurzame materialen worden gebruikt.

‘Mooiste duinovergang’

Aan het begin van de vergadering gaven twee insprekers hun mening over het plan. Adrie Provoost van Stichting Duinbehoud vond dat de metalen brug absoluut niet paste in een Natura 2000-gebied. Daarentegen voorzag Rian de Jong van het Zeeuws Landschap dat Oranjezon met het beleefpad ‘de mooiste duinovergang van Zeeland’ zou krijgen. Het Zeeuws Landschap betaalt overigens ook mee aan de aanleg.

Twee natuurorganisaties met een volstrekt afwijkend standpunt: de raadsleden wisten niet wat ze er mee aan moesten. Sommigen stelden voor dat beide organisaties om de tafel zouden gaan zitten voor een mogelijk compromis. Dat hebben ze inderdaad gedaan, maar een compromis kwam niet tot stand.

Alternatief: schelpenpad

Het leidde wel tot een alternatief plan van Stichting Duinbehoud, waarmee volgens deze organisatie ‘recht wordt gedaan aan het unieke duinlandschap’. Dus zonder metalen brug, maar met een schelpenpad dat door het storten van 9.000 m3 zand minder snel stijgt dan het huidige wandelpad. In beide opties vervalt de huidige steile trap die weleens tot valpartijen leidt.

In de vergaderstukken voor donderdag zit een vergelijking tussen beide plannen met de voor- en nadelen. Voor beide opties geldt dat ze beter toegankelijk zijn voor bolder- en kinderwagens, rollators en invalidewagens. Voor de brug spreekt dat de dieren in natuurgebied Oranjezon er makkelijk onderdoor kunnen, de huidige strandovergang en ook het schelpenpad blijven voor hen een onneembare barrière.

‘Jeugdige baldadigheid’

Iemand die beneden in Oranjezon wandelt hoeft zich niet aan de brug te storen, het gebied onder en vlak bij de brug is namelijk verboden gebied. Nadeel van de brug: mensen met hoogtevrees moeten hun angst overwinnen. En, zoals het in de vergelijking letterlijk staat: ‘ondanks het hekwerk kan jeugdige baldadigheid voor stuntwerk zorgen’.

Voor het schelpenpad spreekt dat het nauwelijks zichtbaar is in het terrein. Ook is het een kwart goedkoper dan het beleefpad. Omdat het minder hoog komt te liggen dan de brug, wordt het uitzicht wel minder fraai. Maar het grootste nadeel: het schelpenpad voldoet niet aan de criteria van de subsidieverstrekker. ‘Partners hebben al aangeven hun bijdrage terug te treken bij keuze voor het alternatieve pad. Dat betekent het einde van het totale project’, aldus de vergelijking.

‘Niet aan de orde’

Om dat laatste argument kracht bij te zetten zond de provincie op 20 september een mail aan de gemeente Veere. Men wond er geen doekjes om: “Aan onze subsidie zijn voorwaarden verbonden. De discussie die nu is ontstaan met Stichting Duinbehoud, wandelbrug of alternatief pad door de duinen, is daarom niet aan de orde. Het niet voldoen aan de subsidievoorwaarden heeft (gedeeltelijke) terugvordering van de beschikbare middelen tot gevolg.”

Of de gemeenteraad van Veere voor deze stevige taal ontvankelijk is, zal donderdagavond blijken.

Foto: Ipv Delft