Perspectief op Vlissingen wil voor woningen tot 4 ton zelfbewoningsplicht

Oppositiepartij Perspectief op Vlissingen (POV) wil dat Vlissingen, net als bijvoorbeeld Amsterdam, een ‘zelfbewoningsplicht’ invoert. Hierbij mag een woning alleen worden verkocht aan iemand die er zelf in gaat wonen. De plicht moet aan gelden voor woningen met een waarde tot 4 ton.

POV-fractievoorzitter Pim Kraan: “Eigenlijk willen we dat iedereen die in Vlissingen een huis koopt eerst aan de gemeente moet vertellen wat hij van plan is, die vervolgens controleert of dat is toegestaan. Een zelfbewoningsplicht moet daar onderdeel van zijn. We denken dat de plicht moet gelden voor woningen tot 4 ton. Dan vallen hooguit enkele hotspots op de boulevard er buiten.”

Samenhang verdwijnt

Volgens Kraan zijn er zo’n 1.100 woningen uit het Vlissingse woningbestand verdwenen  waarvan de gemeente niet weet wat ermee is gebeurd. Kraan: “Dat is veel, te meer daar die woningen zijn geconcentreerd in het Middengebied. Denk aan de Glacisstraat, Verkuijl Quakkelaarstraat, Kasteelstraat. Daar worden veel huizen opgekocht en verhuurd aan arbeidsmigranten. Ook kopen Belgen en Duitsers ze als vakantiewoning. Hierdoor verdwijnt de samenhang in de buurt en kunnen jonge mensen geen huis kopen, omdat ze er niet te zijn of veel te duur zijn.”

Arbeidsmigranten

Is de kritiek van Kraan niet te makkelijk, waar het gaat om te veel arbeidsmigranten in bepaalde wijken? Immers, zijn partij, de POV, is tegen de plannen van Vlissingen om op drie locaties wooncomplexen voor arbeidsmigranten te bouwen. Kraan: “Ik ben niet tegen huisvesting van arbeidsmigranten, wel tegen grootschalige complexen op de verkeerde plek. Er zijn ooit afspraken gemaakt in Vlissingen voor kleinschalige huisvesting. Vervolgens komen er drie plannen voor zo’n 350 mensen per locatie, waarvan er twee vlak bij een woonwijk. Dat komt ervan als de gemeente niet zelf beleid ontwikkelt, maar dat overlaat aan projectontwikkelaars.”

Druppel

De gemeente treedt bij overtreding van de regels wel op, geeft Kraan toe: “Er zijn forse boetes uitgedeeld, tot maar liefst 15.000 euro. Maar helpt dat? Ik snap de mensen die de huizen kopen, want die maken gebruik van de mogelijkheden. Er zijn wel regels, maar die worden alleen gehandhaafd bij klachten. In 2021 controleerde de gemeente vier woningen per maand, op een bestand van 1.100 woningen die uit het zicht zijn verdwenen. Dat is niet eens druppel op een gloeiende plaat. Als de gemeente kamerverhuurbedrijven grootschalig controleert dan verdient dit zichzelf terug, daarvan ben ik overtuigd. Mijn voorbeeld is de gemeente Veere die in Domburg huizen verzegelde die niet permanent werden bewoond terwijl dat wel zou moeten.”

Gezamenlijke Walcherse aanpak

Pim Kraan is realist genoeg om te beseffen dat problemen op de woningmarkt eigenlijk door alle drie Walcherse gemeenten gezamenlijk moeten worden opgelost. “Mensen die op Walcheren willen wonen moeten in alle drie de gemeenten met dezelfde regels te maken hebben. Anders krijg je een waterbedeffect. Ik ben geen voorstander van één gemeente Walcheren, maar ik vind wel dat de problemen rond wonen, toerisme, bedrijventerreinen, verkeer en openbaar vervoer Walcheren-breed moeten worden opgepakt.”

Foto: Onder meer in de Kasteelstraat in Vlisisngen worden veel woningen opgekocht. (foto: Omroep Zeeland).