Perspectief op Vlissingen wil dat gemeente van 600 woningen controleert of ze niet illegaal worden bewoond

Oppositiepartij Perspectief op Vlissingen (POV) wil dat de gemeente voor 1 juli onderzoekt hoe het kan dat in 600 Vlissingse woningen wel water, gas en elektriciteit wordt gebruikt, maar er niemand als bewoner staat ingeschreven. Worden die woningen illegaal verhuurd aan studenten of arbeidsmigranten of worden ze zonder vergunning als tweede woning gebruikt.

POV-fractievoorzitter Pim Kraan: “Die woningen zijn bedoeld voor permanente bewoning. Ze worden op dit moment onttrokken aan de gemeentelijke woningvoorraad en dat vinden wij een hele slechte zaak. Het gaat vaak om goedkopere woningen, dus ze zijn zeer gewild. Door deze illegale praktijken komen starters op de woningmarkt of oudere mensen die graag kleiner willen gaan wonen niet aan de bak.”

Tweede woning

Tweede woningbezit is niet verboden in Vlissingen, maar dat je daar wel een vergunning voor moet hebben. Kraan: “Als dat zonder vergunning gebeurt dan heeft de gemeente absoluut geen toezicht wat er in dat pand gebeurt. In de oude wijken van Vlissingen, bijvoorbeeld in het Middengebied, zie je soms drie, vier, vijf panden naast elkaar waarvan de luiken continu naar beneden zijn. Dat is slecht voor de sociale samenhang in een wijk. Want deze bewoners zijn er maar een paar keer per jaar. Hierdoor bouwen ze geen band op met de rest van de buurt, doen ze geen boodschappen in de wijk en gaan er geen kinderen naar school. Hierdoor komen de buurtvoorzieningen onder druk te staan, omdat steeds minder mensen de kosten hiervoor moeten opbrengen.”

Zelfbewoningsplicht

De POV vraagt het college van B&W van Vlissingen per motie om binnen drie maanden in kaart te brengen wat er in de 600 woningen gebeurt. Volgens Kraan heeft het college dit ‘zetje’ nodig. “Ook de gemeente wil graag weten wat er in deze woningen gebeurt, maar ze laat deze woorden niet volgen door daden. De wethouder schrikt terug van mogelijke consequenties. In een commissievergadering zei hij dat strikt handhaven weleens kan betekenen dat er honderd mensen op straat komen te staan. Dat willen we uiteraard niet.”

“Maar we willen om te beginnen het huidige gebruik van die woningen in kaart brengen. Daarna kan de gemeente beslissen wat ze gaat doen, bijvoorbeeld het instellen van een zelfbewoningsplicht. Op den duur moet je natuurlijk gaan handhaven. Maar dat hoeft van ons nog niet direct. Want als er bijvoorbeeld arbeidsmigranten in die huizen zitten dan moeten die mensen toch ergens naartoe. Is het veel tweede woningbezit, dan moet je dat stoppen door een verbod.”

Te weinig controleurs

Oppositiepartij Perspectief op Vlissingen (POV) wil dat de gemeente voor 1 juli onderzoekt hoe het kan dat in 600 Vlissingse woningen wel water, gas en elektriciteit wordt gebruikt, maar er niemand als bewoner staat ingeschreven. Worden die woningen illegaal verhuurd aan studenten of arbeidsmigranten of worden ze zonder vergunning als tweede woning gebruikt. Voor de controle van de 600 woningen moet de gemeente wel extra medewerkers inhuren, want zelf heeft ze onvoldoende personeel hiervoor.

Het gevolg, volgens Kraan, is dat het met de controle tot nu toe droevig is gesteld. “De gemeente controleert naar eigen zeggen twaalf woningen per maand, dus dat schiet niet op. Dat waren er overigens nog niet zo lang geleden maar drie per maand, dus dat is al een verbetering. Desondanks duurt het in dit tempo zeker zo’n vier jaar voordat alle woningen zijn gecontroleerd. Dan heb ik het nog niet over nog eens 500 woningen waarvan ook geen bewoners staan ingeschreven, maar waar geen water, gas en elektriciteit wordt gebruikt. Daarom gaan we ervan uit die niet worden bewoond. Het betekent dat er in Vlissingen 1100 woningen zijn waarvan we niet weten wat er gebeurt. Dat is veel op het totale woningbestand.”

Foto: Pim Kraan (Omroep Zeeland)