Parkeerbeleid van de gemeente (weer) aangepast. Parkeren wordt goedkoper voor inwoners en ondernemers

Het parkeerbeleid dat op 1 april 2021 is ingegaan is door de gemeente Veere uitgebreid geëvalueerd. Ze hebben goed geluisterd naar wat er leeft en stellen de raad voor om het parkeerbeleid op een aantal punten aan te passen.

Uit de evaluatie komt naar voren dat de leefbaarheid voor velen is verbeterd. Veel inwoners vinden makkelijker een vrije parkeerplaats in de eigen woonomgeving en ervaren minder overlast van rondrijdend verkeer. Daarbij geven ze aan dat ze het redelijk vinden dat (dag)toeristen meebetalen aan de voorzieningen. De parkeeropbrengsten liggen in lijn met de begroting. Inwoners en vertegenwoordigende organisaties geven aan dat er nog verbeterpunten zijn.

De insteek van het parkeerbeleid is dat de dagtoerist mee zal betalen aan de toeristische voorzieningen. Om die reden verlaagt de geemnte per 1 januari 2022 de lasten voor de inwoners en ondernemers. Dat betekend dat de meest parkeervergunningen goedkoper worden!

De eerste bewonersvergunning was al gratis, ook de tweede bewonersvergunning wordt gratis. Dit is nu €40 per jaar. De derde en vierde vergunning gaan €40 per jaar kosten. Dat is nu € 80 en €120 per jaar. Daarbij wordt de Visite-app gebruiksvriendelijker en goedkoper door halvering van het tarief (€0,005 per minuut, maximaal €3,60 per dag). Het tarief van de kraskaart gaat naar €3,60 (min 10%).

Ook de bedrijfstarieven worden aangepast. De eerste bedrijfsvergunning verlaagt de gemeente naar €40 per jaar, dit is nu €95 per jaar.
De tweede bedrijfsvergunning wordt verlaagt naar €40 per jaar, dit is nu €195 per jaar.
Inwoners van een plaats die buiten het gereguleerde gebied van die plaats wonen, komen in aanmerking voor maximaal 2 gratis vergunningen voor alle parkeerterreinen in hun woonplaats.

Verder komen er in de kernen Veere, Domburg en Zoutelande meer goedkopere parkeerplaatsen. Het terrein Van Voorthuijsenstraat in Domburg vervalt als betaald
parkeerterrein. Alleen vergunninghouders mogen hier voortaan staan. De route onderlangs de duinen maakt geen onderdeel meer uit van de parkeerroute in Domburg, zodat de leefbaarheid en verblijfskwaliteit verbeteren.

Uit de evaluatie blijkt dat inwoners ’s avonds graag naar het strand gaan om te wandelen en/of te sporten, en het vervelend vinden dat ook zij dan moeten betalen. En ook de horeca vraagt om inperking van de venstertijd. Het college stelt de raad daarom voor om bij terreinen in de tariefzones C t/m E de venstertijd terug te brengen naar 09-19 uur. Dit was 09-21 uur.

In het raadsvoorstel is te lezen hoe het college in hoge mate tegemoet komt aan de wensen die leven. Hierbij is gekeken of dit financieel haalbaar is, wettelijk is toegestaan en past binnen de doelstellingen van het beleid.

 

Be the first to comment on "Parkeerbeleid van de gemeente (weer) aangepast. Parkeren wordt goedkoper voor inwoners en ondernemers"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*