Oppositie Vlissingen negatief over reorganisatie maatschappelijke zorg

Oppositiepartijen PvdA, SP en POV in de gemeenteraad van Vlissingen maken zich grote zorgen over de veranderingen in de maatschappelijke zorg die vanaf juli geldt. De partijen wezen donderdagavond in een commissievergadering erop dat dit leidt tot grote onzekerheid bij cliënten, zeker onder de 275 cliënten die volgens wethouder Vader nog geen nieuwe zorgaanbieder hebben.

Het gaat bij de reorganisatie om twee zaken: ten eerste wordt van veel cliënten opnieuw bekeken op welke zorg zij recht hebben. Ten tweede brengt de gemeente het aantal zorgaanbieders terug tot 26. Hierdoor vallen er ruim vijftig af. De overgebleven aanbieders hebben zich verenigd in twee organisaties: de Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken. Wethouder Albert Vader (PSR) wees erop dat deze efficiëntere aanpak leidt tot een besparing van 1 tot 2 miljoen euro. Vlissingen is volgens de wethouder hiertoe genoodzaakt omdat het als ‘artikel 12-gemeente’nog steeds fors moet bezuinigingen.

Autistische zoon

Volgens Frances Oreel (PvdA) krijgen veel zorgcliënten nu al een brief dat hun op maat gesneden zorg verandert in algemene zorg. “Dat dit zonder slag of stoot kan, vind ik onbegrijpelijk, zeker omdat wij als gemeenteraad op 7 juli nog moeten beslissen over deze reorganisatie.”

Priscilla Kuijpers (SP) wees op de onrust onder veel cliënten, omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn vanaf juli. Toen wethouder Albert Vader haar vroeg om voorbeelden, gaf ze een persoonlijk antwoord. “Ik heb een autistische zoon. Hij is tot nu heel tevreden over de zorg die hij krijgt en de persoonlijke band met zijn hulpverlener. Maar hij weet totaal niet hoe het vanaf juli verdergaat.”

Levensbedreigend

Ruud Kleefman (POV) verwees naar de informatiebijeenkomst die de gemeente op 7 juni voor raadsleden organiseerde. “Daar hoorde ik alleen maar superpositieve verhalen. Ik geloof daar niets van. Vlissingen is de enige gemeente die de maatschappelijke zorg op deze manier gaat reorganiseren. Andere gemeenten die vergelijkbare plannen hadden, zijn daar van teruggekomen, omdat het niet werkte. Over de negatieve gevolgen van de reorganisatie is op 7 juni hardnekkig gezwegen.”

Begin dit jaar diende Kleefman een groot aantal vragen bij B&W in over de plannen van de gemeente. Over de beantwoording was hij zo ontevreden, dat hij donderdagavond nieuwe vragen stelde aan wethouder Vader. Volgens Kleefman zijn de plannen van B&W ‘levensbedreigend’ voor sommige cliënten. “Het gaat vaak om kwetsbare mensen bij wie het jaren duurt voordat ze een zorgaanbieder vertrouwen. Een plotselinge verandering kunnen deze mensen niet bolwerken.”

Transgenders

Een groot probleem is volgens het POV-raadslid dat zorgaanbieder MWRZ in Goes, die zich richt op hulp aan transgenders, geen nieuw contract krijgt. “Het betekent dat transgenders niet meer in Zeeland terecht kunnen en dat ze elders in Nederland op zoek moeten naar hulp. Dat kan echt niet.”

Wethouder Vader: “Er zijn in heel Nederland maar twee aanbieders van deze specialistische zorg: een bedrijf in Groningen en MWRZ in Goes. We hebben met Emergis afgesproken dat zij de transgenderzorg gaat leveren. Zij heeft hierover al met MWRZ overleg over gehad. Overigens gaat het op dit moment maar om één cliënt in Vlissingen die transgenderzorg krijgt.”