Oppositie Veere mist financiële onderbouwing plannen nieuw college

Foto: ©Gemeente Veere

Waarom geeft het nieuwe college van B&W in Veere bestaande uit SGP, CU, VVD en HHV niet aan hoe men de plannen in het coalitieakkoord denkt te betalen? Dat wilde de oppositie van PvdA/GL, CDA en D66 graag weten donderdagavond tijdens de raadsvergadering. 

Het was de eerste keer dat de raad bij elkaar kwam, nadat het nieuwe college op 19 mei was geïnstalleerd. De partijen die het nieuwe college vormen, waren kort in hun bijdrage over het coalitieprogramma ‘Veere breed verbinden’. Ze toonden zich tevreden en vol goede moed om de plannen de komende vier jaar uit te voeren. 

Rummikuppen 

De oppositie had meer tijd nodig om het programma tegen het licht te houden. Alle oppositiepartijen waren vol lof dat het nieuwe college niet een ‘volledig dichtgetimmerd’ akkoord hadden geschreven. “Hulde”, zei D66’er Jaco van Maldegem, “het nieuwe college wil het de komende vier jaar samendoen met de oppositie. Ik hoop dat ze dat volhouden, ook op het moment dat er voorstellen ter tafel komen waar onenigheid over bestaat in de raad. Ik ben benieuwd of men zich dan weer niet zich terugtrekt voor overleg in achterkamertjes.” D66 had ook slechte voorstellen in het coalitieprogramma gezien. “Het privatiseren van dorpshuizen, bijvoorbeeld, vinden wij een heel slecht idee. Ouderen die willen rummikuppen op een gezamenlijke plek moet je niet aan de vrije markt overlaten.” 

Verlaging parkeertarieven 

Peter Meijs (PvdA/GroenLinks) dankte allereerst het college voor de complimenten aan het oude college, waarvan zijn partij deel uitmaakte. “Deze complimenten klinken wel heel anders dan de toonhoogte tijdens de verkiezingscampagne.” Meijs kritiseerde ook dat er niets over financiën in het coalitieprogramma staat. “U wilt de parkeertarieven verlagen. Dat betekent uiteindelijk minder inkomsten voor de gemeente. Hoe denkt u dat te compenseren?” De coalitiepartijen lieten op dit punt tijdens de vergadering het achterste van hun tong nog niet zien. 

Taken burgemeester 

Meijs stipte ook aan dat de nieuwe coalitie het takenpakket van burgemeester Rob van der Zwaag heeft uitgekleed, waardoor hij alleen nog maar zijn wettelijke taak overhoudt (openbare en veiligheid). “Maar Van der Zwaag heeft zijn vertrek aangekondigd, kan een opvolger eventueel weer extra taken krijgen?” wilde Meijs weten. Daarop antwoordde Jaap Melse van de grootste collegepartij SGP dat de taakverdeling niet in beton is gegoten en bij een nieuwe burgemeester nog kan veranderen. 

Parttime wethouder 

Over de taakverdeling binnen het college gesproken: enkele partijen stonden stil dat VVD-wethouder Ruud van Houten voor 70 procent is aangesteld en de rest van de tijd als ondernemer wil blijven werken. D66’er van Maldegem: “Het college wil beschikbaar zijn voor de inwoners, begrijp ik. Kan Van Houten aangeven op welke dagen hij wel en niet beschikbaar is voor burgers?”

Jurist Bram van Leeuwen, bekend criticaster van de gemeente Veere, wees tijdens de inspreektijd aan het begin van de vergadering erop dat Van Houten als wethouder verantwoordelijk is voor de financiën van de gemeente. “Dus ook voor de toeristenbelasting. Is het niet vreemd dat de wethouder die hierover gaat ook belanghebbende is? Want Van Houten is als ondernemer ook eigenaar van een minicamping.”