Nieuwbouw scholen en gymzaal Souburg Zuid van start

De realisatiefase t.b.v. de nieuwbouw van scholen en gymzaal is gestart. Deze realisatiefase begint met asbestsanering en slopen van de bestaande bebouwing waarna gestart wordt met de bouwwerkzaamheden.

Tijdens de realisatiefase zullen op maandag tot en met vrijdag, tussen 07:00 en 17:00 werkzaamheden plaatsvinden. De asbestsanering wordt in november en december uitgevoerd. Nadat de sanering gereed is worden in december en januari de bestaande gebouwen gesloopt. Tijdens de kerstvakantie vinden twee weken lang geen sloopwerkzaamheden plaats. Nadat de gebouwen weg zijn wordt direct gestart met de bouwwerkzaamheden. Eind 2022 is de verwachting dat de nieuwbouw gereed is.

Voorafgaand aan de machinale sloopwerkzaamheden wordt een opname gedaan van de omliggende woningen. Dit betreft de woningen die in een straal van ca. 50 meter vanaf de bestaande bebouwing liggen.

De terreinen waar sloop- en bouwwerkzaamheden plaatsvinden worden afgezet met bouwhekken. Alle werkzaamheden vinden binnen de bouwhekken plaats. Dit geldt ook voor materiaalopslag, containers, kranen en parkeren bouwpersoneel. Sloopwerkzaamheden gaan gepaard met lawaai. Door de gekozen bouwmethodiek zal geluidsoverlast tijdens de bouwfase beperkt zijn. Bij alle locaties worden als fundatie schroefpalen toegepast. Het aanbrengen van deze palen brengt geen trillingen te weeg en omdat er wordt geboord in plaats van geslagen. Hierdoor is ook de geluidsoverlast beperkt.

Tijdens de sloop- en bouwfase zal vrachtverkeer en hijskranen de bouwlocaties moeten bereiken voor afvoer van sloopafval en aanvoer en aanbrengen van bouwmaterialen. In overleg met sloopbedrijf en aannemers is een verkeersplan opgesteld waarin de route voor zwaar verkeer is aangegeven, zie bijlage ‘route bouw- en sloopverkeer’. Per locatie worden verkeersmaatregelen getroffen, bijvoorbeeld het afzetten van parkeerplaatsen om voldoende vrije doorgang te krijgen. De verkeersmaatregelen worden aangegeven met bebordin. De verkeersmaatregelen worden zo spoedig mogelijk getroffen en zullen duren tot aan de oplevering van de nieuwbouw.

Be the first to comment on "Nieuwbouw scholen en gymzaal Souburg Zuid van start"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*