Minieme meerderheid raad Vlissingen voor cruisechip met vluchtelingen

Een minieme meerderheid van de gemeenteraad van Vlissingen (14 tegen 12 stemmen) ziet geen bezwaar tegen de komst van een cruiseschip met 1000 vluchtelingen in de Buitenhaven. Dat bleek na een urenlang debat donderavond. Formeel gaat de raad er overigens niet over. Het college van B&W mag hier zelfstandig over besluiten. Maar B&W hechtten wel veel waarde aan het oordeel van het college.

Het werd een lange avond voor de raad toen die rond middernacht de discussie over de vluchtelingenopvang afsloot, na eerst een rits andere onderwerpen te hebben behandeld. Een avond die begon met een emotioneel verhaal van inspreker Ronald den Engelsman uit Souburg. Hij betoogde dat de buurt er onveilig op is geworden nu sinds maart in de voormalige Marinekazerne, eveneens aan de Buitenhaven, 350 asielzoekers zijn gevestigd.

“Mijn vrouw en dochter kunnen niet meer veilig over straat. Als mijn vrouw in een rokje in de voortuin werkt, staan aan de overkant van de straat jonge mannen naar haar te kijken. Dat voelt heel ongemakkelijk voor haar. Buurvrouwen durven ’s avonds hun hond niet meer uit te laten. En dan wilt u nog eens 1100 vluchtelingen extra opvangen op dezelfde locatie.”

Aan het einde werden de emoties hem te veel. Met een van tranen verstikte stem dankte hij de raad voor de aandacht, hetgeen hem een applaus opleverde en het publiek een reprimande van de burgemeester, ‘want het geven van blijken van goed- of afkeuring is niet toegestaan tijdens de raadsvergadering’.

Wassen neus

Het verzet tegen de komst van het cruiseschip werd geleid door de POV, bij monde van Pim Kraan. In een betoog van 10 minuten liet hij geen spaan heel van het plan. “Het wordt een Ter Apel 2”, zei hij, verwijzend naar de mensonterende toestanden in het huidige aanmeldcentrum van het COA. Hij noemde de garanties die B&W had gekregen voor bijvoorbeeld extra agenten een wassen neus. “We wachten nog steeds op de toegezegde wijkagenten. Beloften van de regering zijn niets waard, weten we na het debacle van de Marinierskazerne. Dat geldt ook voor de belofte dat de opvang maar een half jaar zal duren. Je kunt er op wachten dat die termijn wordt verlengd.”

“Net als kippen”

De twee grootste lokale partijen, de PSR en de LPV waren beide geen voorstander van de komst van het schip, maar ze verbonden daar verschillende conclusies aan. PSR-fractievoorzitter Alex Achterhuis: “Je kunt een opvangcentrum wel in een schip stoppen, maar het blijft een kamp met te veel mensen op een te kleine ruimte. Het is net als met kippen, die gaan elkaar pikken, de irritatie neemt toe. Daarom zijn wij mordicus tegen.”

LPV-fractievoorzitter John Dooms zag het schip ook liever aan Vlissingen voorbij varen, maar stemde toch in. “Nu kunnen we nog voorwaarden stellen op het gebied van de veiligheid door de komst van extra boa’s en agenten, wat betreft de zorg met meer huisartsen. Als we weigeren geeft de staatssecretaris ons een aanwijzing en dan hebben we niets meer te eisen. Daarom accepteer ik de komst van het schip met pijn in mijn hart.”

SGP

De linkse partijen bleken voorstander van de komst van het schip, de rechtse voor. VVD-fractievoorzitter Albert van der Giessen liet weten dat zijn partij voor de komst van cruiseschepen is, ‘maar dan wel met passagiers met goed gevulde portemonnees’.

Een bijzonder positie nam de SGP in. Zowel Lilian Janse als Cor Tromp verklaarden dat zij vanuit hun geloof ‘barmhartigheid met de medemens in nood’ hoog in het vaandel hebben. “Maar zolang de garanties van het COA ten aanzien van extra veiligheid en zorg niet keihard zijn, kunnen wij hier niet mee instemmen.” Dat standpunt veranderde ook niet nadat COA-bestuurslid Joeri Kapteijns een uitgebreide uitleg had gegeven over hoe de opvang op het schip wordt geregeld. SGP’er Tromp: “Het is voor mijn partij een zware worsteling, maar we kunnen de komst van het schip niet steunen.”

Motie

De POV diende een motie tegen de komst van het schip in, die met een stemverhouding van 12-14 werd verworpen. Het is nu aan B&W om komende dinsdag een definitief besluit te nemen. Mocht de opvang doorgaan, dan komt er eind deze maand een voorlichtingsbijeenkomst voor de inwoners.