Middelburg wil speculanten en overlast arbeidsmigranten aanpakken

Middelburg wil speculanten aanpakken die huizen opkopen om arbeidsmigranten erin te vestigen. Dat heeft wethouder Rutger Schonis (volkshuisvesting) maandagavond in de raadscommissie Ruimte aangekondigd.

Schonis deed zijn aankondiging, nadat een bewoner van de Middelburgse wijk Mortiere zich tijdens de inspraakronde had beklaagd dat enkele jaren geleden een speculant drie huizen naast zijn woning had gekocht. Hier werden arbeidsmigranten in gehuisvest, hetgeen tot veel overlast leidde. “Mijn vrouw en ik dachten ons droomhuis te hebben gekocht. Dat veranderde toen de arbeidsmigranten kwamen. We snappen dat die mensen ergens moeten wonen, maar ze wonen met te veel in de huizen, komen ’s nachts laat thuis en maken dan veel lawaai. Klagen bij de gemeente en de politie leidde niet tot verbetering. Daarom hebben wij besloten om ons huis te koop te zetten. We willen weg uit Middelburg.”

Raadsleden geschokt

De raadsleden toonden zich geschokt, vooral door de mededeling dat diverse klachten bij de gemeente niets hadden opgeleverd. Hoe kon dat, vroeger ze aan wethouder Rutger Schonis. Hij moest het antwoord schuldig blijven. Aan de ene kant omdat hij nog maar enkele wethouder is, maar ook: “We registreren als gemeente niet wanneer we dit soort meldingen krijgen. Er is namelijk geen meldingsplicht als iemand arbeidsmigranten huisvest, dus dit wordt niet vastgelegd.”

Vaag geformuleerd

Schonis liet blijken op dit moment weinig juridische mogelijkheden te hebben om de vestiging van te veel arbeidsmigranten in wijken die daar niet voor bedoeld zijn te voorkomen. “In veel bestemminsplannen is het begrip ‘wonen’ zo vaag geformuleerd dat dit soort praktijken geoorloofd zijn. Maar daar wil ik wat aan doen. Binnenkort brengen B&W een woonvisie uit, waarin we de definitie van wonen zullen aanscherpen. Dan krijgen we juridische mogelijkheden om woonvormen die daar niet aan voldoen aan te pakken.”

Antispeculatiebeding

Ook wil Schonis een antispeculatiebeding voor woningen tot een waarde van 350.000 euro, dat is de grens van de Nationale Hypotheek Garantie. Schonis: “Dat is een deel van de markt met woningen die geliefd zijn, waar veel vraag naar is. Ik wil voorkomen dat speculanten een rijtje huizen kopen en die van de markt halen om er arbeidsmigranten in te vestigen. Ook mogen die huizen dan niet meer worden doorverkocht aan andere speculanten.”

Het is de bedoeling dat op 10 november de gemeenteraad een besluit neemt over de woonvisie.

Foto: Rutger Schonis (Omroep Zeeland)