Middelburg wil ook studenten energietoeslag geven

Studenten in Middelburg die ouder zijn dan 21 en een inkomen hebben dat niet hoger is dan 130 procent van het sociaal minimum komen nu ook in aanmerking voor de energietoeslag. 

Dat blijkt uit de beantwoording door B&W van Middelburg van vragen van het raadslid Ruth Poppe-de Viet. Poppe had het gemeentebestuur gevraagd of het, net als andere gemeenten, de toeslag van 1300 euro voor de gestegen energiekosten ook aan studenten wilde betalen. Dat is tot nu niet toegestaan vanwege de regels die minister Carola Schouten voor Armoedebeleid (ChristenUnie) aan de toeslag verbindt. De regering stelt het bedrag beschikbaar dat gemeenten vervolgens uitbetalen. 

Gering aantal studenten 

Een student in Nijmegen vond het onterecht dat hij de toeslag niet kreeg, terwijl hij wat betreft zijn inkomen aan de criteria voldeed. Hij stapte naar de rechter die hem in het gelijk stelde. Echter, de gerechtelijke uitspraak gold in principe alleen voor deze student. Maar Zwolle en Delft besloten daarop de toeslag ook aan studenten te betalen. Uit een memo van de gemeente Middelburg bleek dat het daar om een gering aantal studenten ging die ervoor in aanmerking kwamen. Voor raadslid Poppe aanleiding om B&W te vragen hen alsnog de toeslag te geven. 

Geen verder uitstel 

Uit het antwoord blijkt dat het college positief staat om studenten die aan de voorwaarden voldoen ook de toeslag te betalen. Officieel wacht Middelburg de uitkomst af van het overleg dat de gemeenten op dit moment voeren met minister Schouten over hoe het nu verder moet na de uitspraak van de rechter. Dat wordt begin oktober verwacht. Maar dat is geen reden voor verder uitstel, schrijven B&W: “In de tussentijd onderzoekt het college of we vooruitlopend op de uitkomst de regels kunnen aanpassen. Het betekent dat Orionis Walcheren een aanvraag van studenten niet meer direct afwijst. Als een student aan de voorwaarden voldoet wat betreft inkomen en leeftijd kan de energietoeslag toegekend worden.”