Middelburg weigert grootste deel van extra krediet aan GGD te betalen

Middelburg weigert tweederde van het bedrag te betalen dat zij moet ophoesten om het tekort bij de GGD te dekken, ‘omdat onduidelijk is hoe dat geldgebrek is ontstaan’. Ook is Middelburg ontevreden over de manier waarop de GGD in september de Zeeuwse gemeenten over het tekort van 2,6 miljoen euro heeft ingelicht. Dat staat in een voorstel dat het college van B&W vrijdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Eind september stuurde de GGD een brief naar de gemeenteraden van de 13 Zeeuwse gemeenten. Teneur: we hebben een geldtekort, oftewel in de woorden van GGD-directeur Joke Gamers: “De bodem is bereikt.” Daarom stelde de GGD voor dat de gemeenten boven op de begroting van 2023 van ruim 16 miljoen euro nog eens 2,6 miljoen, waarvan 2,4 miljoen structureel, zouden bijlappen (16% extra). Dat geld was nodig voor uitbreiding van het aantal medewerkers, met name in het middenkader, en extra geld voor het dagelijkse werk van de GGD.

Onduidelijk

Alle 13 gemeenten werd gevraagd om, omgerekend naar hun omvang, bij te storten. Voor Middelburg zou dat neerkomen op 310.129 euro. Het college van B&W stelt nu aan de gemeenteraad voor om hiervan maar 109.242 euro te betalen. Dat is het deel dat de gemeente bijdraagt aan het aanstellen van nieuwe medewerkers. B&W adviseren de raad om de rest in de knip te houden. De reden: het college snapt niet waar het tekort vandaan komt. Want eerder gaf de GGD aan 1,5 miljoen euro extra nodig te hebben, wat nu plotseling 2,6 miljoen euro blijkt te zijn. Letterlijk schrijven B&W: ‘Ons is onduidelijk welke taken er bij de GGD zijn bijgekomen die de uitbreiding (van het tekort) van 1,1 miljoen euro rechtvaardigen’.

Negatieve gevolgen

Het Middelburgs college geeft aan dat zij de enige gemeente in Zeeland is die weigert een deel van het door de GGD gevraagde bedrag te betalen. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de positie van de GGD, aldus B&W. ‘Zo is het mogelijk dat de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd een negatief oordeel afgeeft en de GGD Zeeland onder verscherpt toezicht kom te staan. Andere gevolgen zijn het toenemen van wachtlijsten en het niet voldoen aan wettelijke taken’. Volgens Middelburg is dit risico beperkt, omdat zij wel instemt met het bedrag voor meer personeel bij de GGD.

Kamervragen

B&W hebben ook kritiek op de manier waarop de GGD de gemeenten heeft ingelicht over het tekort. Het college schrijft: ‘Het opstellen en aanbieden van stukken richting gemeenten moet zorgvuldiger verlopen’. Uit deze zin spreekt een enorme frustratie bij de verantwoordelijke wethouder in Middelburg, Willemien Treurniet (ChristenUnie).

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken op 14 september werd het jaarverslag van de GGD over 2021 besproken. Dat zag er positief uit. Treurniet maakte van de gelegenheid gebruik de raadsleden alvast een ‘winstwaarschuwing’ te geven. “Ik ben vorige week door de directeur van de GGD, Joke Gaemers, ingelicht over dat de vooruitzichten voor 2023 een stuk minder positief zijn.” Treurniet vertelde de raadsleden dat zij ‘volledig verrast’ was door deze mededeling.

Verbijsterd

De raadsleden bleken niet minder verrast, ergo: ze waren verbijsterd en verbolgen. Nadat Omroep Zeeland over de commissievergadering en het tekort bij de GGD had bericht, stelde het Goese Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) vragen hierover aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. GGD-directeur Joke Gaemers voelde zich daarop geroepen om in een inderhaast gemaakte videoboodschap de Zeeuwse gemeentebesturen en -raden op de hoogte te stellen van de ernst van de situatie.

B&W van Middelburg hebben dus geen goed woord over voor de manier waarop de GGD de gemeenten over het tekort heeft geïnformeerd. Nu mag de gemeenteraad erover oordelen. Maar de stemming onder de Middelburgse raadsleden over de GGD Zeeland is sinds de commissievergadering van 12 september op z’n zachtst gezegd niet positief.

Foto: Het kantoor van de GGD Zeeland in Goes