Middelburg steekt 2,4 miljoen in aanpak energiearmoede

Middelburg investeert tot 2026 2,4 miljoen euro om ervoor te zorgen dat burgers door de gestegen energieprijzen niet in de problemen komen. Ook komt er een fonds voor grote projecten, zoals de aanleg van een rondweg om Arnemuiden, nieuwe parkeerterreinen aan de rand van de stad en het herinrichten van bedrijventerreinen. Verder gaat de afvalstoffenheffing volgend jaar voor één- en meerpersoonshuishoudens met 4,57 euro omlaag, de ozb (onroerendezaakbelasting) blijft gelijk en de rioolheffing stijgt met 1 procent tot 3,95 procent. Dat staat in de ontwerpbegroting voor 2023 die B&W van Middelburg woensdagmiddag presenteerden.

Middelburg heeft haar huishoudboekje voor de komende jaren prima op orde. Door een hogere jaarlijkse bijdrage van het Rijk en de verkoop van PZEM-aandelen heeft de gemeente volgend jaar een overschot van 9 miljoen euro, in 2024 van 14 miljoen, in 2025 van 18 miljoen en 2026 van 10 miljoen.

Aanpak armoede

Het college van B&W, bestaande uit GroenLinks/PvdA, Lokale Partij Middelburg (LPM), D66 en ChristenUnie zet in op het voorkomen en aanpakken van armoede en schulden. Gezinnen met kinderen krijgen hierbij extra aandacht. Het college beseft dat het maar ten dele de financiële positie van burgers kan verbeteren. Want het Rijk en bij cao-onderhandelingen vakbonden en werkgevers spelen ook een rol. De gemeente wil desondanks als sociaal vangnet optreden. Daarom wordt de steun aan de armste mensen versterkt, onder meer via de bijzondere bijstand en de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ook verhoogt Middelburg haar bijdrage aan de premie van de collectieve zorgverzekering voor minima.

Sociale teams

Er komen ‘sociale teams’ waar inwoners terecht kunnen voor vragen over onder meer inkomenssteun en uitkeringen. Die teams moeten laagdrempelig en toegankelijk zijn. Ook wil het college van B&W de toegang tot de sociale voorzieningen (TIM-Toegang in Middelburg) vergroten. Sinds de gemeente TIM in het leven riep, bestaat er kritiek op de slechte bereikbaarheid. De plannen voor de sociale teams worden over twee weken bekend gemaakt. In de ontwerpbegroting kondigen B&W ook een plan om het toenemend gebruik van steekwapens in de stad terug te dringen. De concrete uitwerking volgt volgende week, kondigde het college aan.

Mijn buurtje

Om de betrokkenheid van de inwoners te vergroten, wordt het online platform ‘Mijn buurtje’ opgericht. Dit moet een plek worden waar bewoners, hulpverleners en de gemeente contact met elkaar hebben en ervaringen kunnen uitwisselen. Als mensen elkaar kunnen vinden en weten welke mogelijkheden er zijn zullen ze samen dingen ondernemen, is de gedachte. Ook komen er ‘buurtverbinders’, die in de wijken op zoek gaan naar mensen die zich willen inzetten. Daarnaast stelt de gemeente 50.000 euro beschikbaar voor proeven met (mini) burgerberaden over bijvoorbeeld de voorbereiding op de klimaatverandering en de energietransitie.

Restauratie stadhuis

Voor de restauratie van het stadhuis op de Markt reserveert de gemeente 7,5 miljoen euro. Op dit moment wordt bekeken hoe de stadhuisgevel kan worden gerestaureerd. Onduidelijk is wat dit gaat kosten, maar het college verwacht dat het veel zal zijn.

Foto: Omroep Zeeland