Middelburg sluit steun aan zwemverenigingen vanwege tariefstijging Vrijburgbad niet uit

Middelburg sluit niet uit dat het financieel te hulp schiet als steun van het Rijk voor zwembaden en zwemverenigingen nog te lang op zich laat wachten. Wethouder Jeroen Louws zegt dit nu bekend is geworden dat het Vrijburgbad, dat gezamenlijk eigendom is van Vlissingen en Middelburg, op 1 januari de tarieven met 5 procent verhoogt. Het is de tweede verhoging in drie maanden. In oktober kwam daar al 10 procent bij vanwege de gestegen energieprijzen.

De verhoging geldt voor zwemverenigingen, maar ook voor individuele zwemmers. Volgens Louws is dat nodig om de exploitatie sluitend te maken. “Dat wordt door de gestegen energieprijzen steeds moeilijker. Er zijn al zwembaden gesloten elders in het land. Dat willen wij voorkomen.”

In twee stukken gehakt

Naar aanleiding van de eerste tariefsverhoging van 10 procent in oktober schreven diverse zwemverenigingen op Walcheren een brandbrief aan Vlissingen en Middelburg dat hun voortbestaan weleens op het spel zou kunnen staan. Is het dan niet raar om ‘als antwoord’ op die brief explitant Optisport toestemming te geven de prijzen met nog eens 5 procent te verhogen? Louws: “Optisport mag per 1 januari de prijzen verhogen met de inflatiecorrectie. Die ligt, vanwege de forse stijging van de energieprijzen de laatste maanden, op 15 procent. Maar zo’n verhoging nu, na al een tussentijdse verhoging in oktober, zou zwemmers wegjagen en daarbij is het zwembad ook niet gebaat. Daarom hebben we besloten om in januari het tarief met 5 procent te verhogen. Feitelijk hebben we de inflatiecorrectie in twee stukken gehakt.”

De Middelburgse wethouder snapt dat veel zwemverenigingen al door de eerste verhoging het water aan de lippen staat. Daarom wacht hij met smart op de steun die het kabinet heeft toegezegd aan zwembaden en zwemverenigingen die hun kosten vanwege de gestegen energieprijzen fors zien stijgen. Louws: “Helaas is nog onduidelijk hoe de regeling in de praktijk zal uitpakken en wanneer Den Haag met het geld over de brug komt.”

Middelburgse steun

Als deze landelijke compensatie voor de Middelburgse zwemverenigingen onvoldoende blijkt te zijn, wil Louws kijken wat hij als wethouder Sport nog kan doen. “Daarmee zeg ik nog niets toe, maar op 11 januari praat ik er met de eerste zwemvereniging over.” Middelburg kan zich deze houding veroorloven, de gemeente verwacht voor volgend jaar een overschot op de begroting. Anders is het echter in Vlissingen dat vanwege de slechte financiële situatie al jaren onder curatele staat van het Rijk.

Middelburg heeft exploitant Optisport ook gevraagd of er nog kan worden bezuinigd door bijvoorbeeld verlaging van de watertemperatuur of de inkorting van de openingstijden. Maar Louws beseft dat de mogelijkheden beperkt zijn. “In het Vrijburgbad zwemmen ook reumapatiënten. Het is duidelijk dat je voor deze groep mensen, maar ook voor andere zwemmers, de temperatuur niet onbeperkt kan verlagen.”

Foto: Het Vrijburgbad (Omroep Zeeland)