Middelburg schaft tijdens begrotingsdebat ‘blaftaks’ af “Geld oppotten is voor banken”

Middelburg schaft met ingang van volgend jaar de hondenbelasting af. Dat besloot de gemeenteraad woensdagavond tijdens het debat over de begroting van 2023. Verder gaat de mantelzorgwaardering omhoog van 100 naar 150 euro en geeft de gemeente tot 2026 2,4 miljoen euro uit om de bestaanszekerheid van inwoners met een laag inkomen te garanderen. Het was de eerste begroting van het in mei aangetreden college van GroenLinks/PvdA, Lokale Partij Middelburg (LPM), ChristenUnie en D66.

Aan het begin van het debat over de begroting gaven alle fractieleiders hun visie op het komende jaar. Volgens Caroline Diepeveen, fractievoorzitter van GroenLinks/PvdA is het tijd om na jaren van bezuinigen door het vorige college nu weer te investeren: “Het is fijn dat we weer wat centen hebben, maar het gaat er natuurlijk om wat we ermee gaan doen. Geld oppotten is voor banken. We mogen niet vergeten dat de Middelburgse inwoners afhankelijk van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning het zwaarste getroffen zijn door de bezuinigingen. Juist voor hen moeten we iets doen.”

“Vaagheid troef”

Middelburg wil ook een eigen investeringsfonds in het leven roepen, waar oplopend tot 2026 in totaal 5 miljoen euro in wordt gestopt. De gemeente denkt dat men dit bedrag vervolgens 45 miljoen euro kan lenen. Waaraan B&W het geld in het fonds willen uitgeven maakt het college begin volgend jaar bekend.

D66 juichte het investeringsfonds toe. Fractievoorzitter Bas van der Reest: “Het is een lang gekoesterde wens van ons. Dit fonds moet Middelburg de financiële slagkracht geven om de uitdagingen van de toekomst met open vizier tegemoet te treden.”

Daarentegen vond het CDA de plannen ‘vaagheid troef’. Fractievoorzitter Ella Poppe: “Er wordt weinig concreet ingevuld. In de vorige raadsperiode hebben we 50 miljoen afgelost om het gemeentelijk huishoudboekje op orde te brengen. Nu gaan we weer 45 miljoen lenen voor een zogenaamd investeringsfonds. We willen eerst weten hoe dit bedrag is opgebouwd.” Het CDA pleitte om meer te doen voor jongeren. Hun voorstel om eenmalig voor de drie jeugdcentra in Dauwendaele, Veersepoort en Stromenwijk 22.500 euro ter beschikking te stellen kreeg een meerderheid.

Topmonumenten

Arjan Beekman, fractievoorzitter van de ChristenUnie, riep het college op om meer geld uit te geven aan verkeer en vervoer. “Op papier staat al jaren dat de fiets in Middelburg op nummer 1 staat, maar helaas zien we in de praktijk dat de auto het vaak wint. Ik wil ook meer aandacht voor onze topmonumenten. Het kan toch niet zo zijn dat het station zo aan het verloederen is? Of de Oostkerk, een prachtig monument, recent opgeknapt, maar nog te vaak gesloten. En dat heeft met meer te maken dan alleen maar met geld.”

Oppositiepartij de SP vroeg het college ervoor te zorgen dat toeslagen bestemd voor de minima ook bij de juiste mensen te laten terechtkomen. “De eerste energietoeslag is via de gemeente bij de families terechtgekomen, die het geld het meeste nodig hadden. Nu komt er een energietoeslag voor iedereen. Er zijn mensen bereid om dat af te staan aan degenen die dat echt nodig hebben. Kan de gemeente dat regelen via een energiefonds bijvoorbeeld?”

Hondenbelasting

Woordvoerder Wim Steketee van coalitiepartij LPM verzette zich hevig tegen de afschaffing van de hondenbelasting. “Het kost ruim 230.000 euro per jaar. Dat kunnen we ons nu veroorloven, maar wat als het weer slechter gaat? Hondenliefhebbers zijn met de afschaffing uiteraard blij, maar waarom moeten degenen die geen hond hebben hieraan bijdragen? Honden bezorgen ook overlast.” Zijn pleidooi mocht echter niet baten, alleen zijn eigen partij (vijf zetels) stemde tegen de afschaffing, de overige 23 raadsleden waren voor.

Mantelzorgers

SGP-fractievoorzitter Paul Moens vroeg om meer waardering voor mantelzorgers. Een motie om de mantelzorgwaardering te verhogen werd unaniem aangenomen.

Martin Bos, van de eenmansfractie van Forum voor Democratie (FvD) pleitte ervoor diverse gemeentelijke belastingen met 10 procent te verlagen. “Wij willen niet als de andere partijen smijten met geld, maar vooral de lastendruk voor inwoners en ondernemers verminderen.” Het was een voorstel dat alleen de instemming van Bos kreeg.

Tot slot stemde de raad over de begroting. Een ruime meerderheid van 23 raadsleden stemde voor, alleen de vijf raadsleden van VVD, SGP en FvD stemden tegen.

Foto: Omroep Zeeland