Middelburg en Veere geven 21.000 euro extra aan Voedselbank: bouw nieuw pand kan beginnen

Middelburg en Veere verhogen de huidige subsidie aan de Voedselbank Walcheren met € 21.000. Hierdoor kan de Voedselbank definitief een nieuw te bouwen pand huren waar ook de Kledingbank in zal komen. Het pand zal worden gebouwd door een sociale investeerder in Middelburg.

De Voedselbank huurt op dit moment een pand tegen een lage huurprijs van de gemeente Middelburg op het Siloplein. Dit zou van tijdelijke aard zijn, maar inmiddels is ze daar al jaren gevestigd. Het pand verkeert in slechte staat en de gemeente Middelburg heeft andere plannen voor het Siloplein. De Voedselbank is daarom lan lang op zoek naar een andere locatie.

Extra subsidie

Een sociaal investeerder wil nu een nieuw te bouwen pand verhuren aan de Voedselbank. Dezee nieuwe huisvesting is echter duurder dan de huidige. Om dit voor de Voedselbank financieel sluitend te maken, hebben zowel Middelburg als Veere besloten de subsidie te verhogen met respectievelijk € 14.000 en € 7.000. Met daarnaast de steun van de Protestantse Gemeente Middelburg en garantstelling door enkele particuliere geldschieters is de verhuzing nu een haalbare kaart. Het nieuwe pand komt op de hoek van de Althoornweg-Paukenweg op bedrijventerrein Mortiere.