LPM speelt cruciale rol bij besluit over nieuwe skatebaan Middelburg

De aanleg van de nieuwe skatebaan in Middelburg is nog geen gelopen race. De op een na grootste coalitiepartij, de LPM, heeft grote problemen met de extra kosten van 309.000 euro, een overschrijding van het beschikbare budget van 90 procent. Volgens LPM-fractievoorzitter Bram de Buck leidt dit tot verdeeldheid en discussie binnen zijn fractie. Maandag 30 mei vergadert de raadscommissie Ruimte over het verzoek van het college voor extra krediet voor de skatebaan.

De LPM neemt als de op een na grootste partij in de Middelburgse gemeenteraad en als collegepartij een cruciale rol in bij een besluit over de skatebaan. LPM’er Bram de Buck: “We worden nu geconfronteerd met dit fors toegenomen bedrag. Het is een heikel punt binnen de LPM. We zijn verdeeld als de fractie of een dusdanig hoog bedrag wel gerechtvaardigd is voor een nieuwe skatebaan. Aan de andere kant hebben we als raad vorig jaar, toen de rechter de oude skatebaan verbood wegens geluidsoverlast, met z’n allen besloten dat er een nieuwe moest komen. Daar hebben we mee ingestemd. Nu worden we geconfronteerd met een forse verhoging. Ik ben bang dat we daar niet aan ontkomen. We stellen ook grote kredieten beschikbaar voor de aanleg van voetbalvelden.”

Bezuinigen op andere uitgaven

De forse kostenoverschrijding heeft voor de LP wel een prijs. Bram de Buck: “Als we dit extra geld ter beschikking stellen, moet het wel ergens anders worden gevonden. Ik kan me voorstellen dat onze fractie met een voorstel komt om dan te bezuinigen op andere uitgaven van de gemeente.”

De Buck zegt dat op de dag dat wethouder Jeroen Louws (GroenLinks/PvdA) het definitieve plan voor de nieuwe skatebaan presenteerde aan de pers. De baan moet komen aan de Geersesweg in de Veersepoort, vlak bij de N57.

Bang voor overlast

Toen bekend werd dat de gemeente die locatie op het oog had, regende het direct protesten van omwonenden, die bang waren voor overlast. Om dat te voorkomen heeft wethouder Louws de plannen van de klankbordgroep van skaters, omwonenden en de scouting, die een gebouw aan de Geersesweg heeft, volledig overgenomen. Behalve een skatebaan komen er een toilet, verlichting en buitenfitness. Dat toilet wordt vooralsnog een Dixie, want voor een permanent stenen toiletgebouw ontbreekt het de gemeente aan geld. Subsidie zou dat alsnog later mogelijk kunnen maken.

Maar drie bouwbedrijven

De bijna verdubbeling van de aanleg van de skatebaan komt volgens B&W door de stijgende prijzen van bouwmaterialen. Ook bleken er maar drie bedrijven in Nederland te zijn met voldoende ervaring in de aanleg van skatebanen.