Liberalen presenteren coronaherstelplan VVD Middelburg wil gratis parkeren na 17.00 uur

Maak het betaald parkeren in Middelburg dit en volgend jaar na 17.00 uur gratis. Geef mantelzorgers een waardebon die ze kunnen verzilveren in Middelburgse winkels en horeca. Organiseer een groot evenement waarop ondernemers en verenigingen na corona weer contact kunnen leggen met inwoners en vrijwilligers. Dat stelt de VVD in Middelburg voor. Kosten van de plannen: een half miljoen euro, dat is een tientje per Middelburgse inwoner.

‘Samen werken aan Middelburg’. Zo heet het plan van de VVD voor een coronaherstelfonds. Zo’n fonds is volgens de liberalen hard nodig, zo schrijven zij. “Het lijkt erop dat corona voor langere tijd deel zal uitmaken van ons leven. Bij onze inwoners is een grote behoefte aan duurzame maatregelen die ze op het gebied van welzijn en economie helpen. Wij hebben als lokale VVD een belangrijke verantwoordelijkheid om de veerkracht van de samenleving te versterken en onze inwoners en ondernemers een steun in de rug te geven om de crisis zo goed mogelijk weer te boven te komen.”

Goed voor burgers en ondernemers

Volgens Wilfried Boonman, VVD-fractievoorzitter in de Middelburgse gemeenteraad, snijdt het mes bij zijn voorstellen aan twee kanten. “Gratis parkeren na vijven betekent dat meer mensen dan de Middelburgse binnenstad zullen bezoeken. Dat is goed voor de leefbaarheid en voor de horeca. Hetzelfde geldt voor de waardebon voor mantelzorgers. Zij hadden het tijdens de coronacrisis extra zwaar, omdat zorginstellingen vaak gesloten of beperkt open waren. Zij verdienen dus een steuntje in de rug. Omdat de bon in te zilveren is bij de Middelburgse middenstand profiteert die er ook van.”

Kritiek

De VVD verloor tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een zetel in Middelburg en belandde in de oppositie. De liberalen zijn dus afhankelijk van andere partijen om hun plan te realiseren. Tijdens de raadscommissie Maatschappelijke Zaken waar Boonman zijn voorstel presenteerde, waren de reacties van de meeste partijen welwillend. Maar er was ook kritiek. Zo vreesde het CDA dat ‘het gratis parkeren wel heel veel geld zou gaan kosten’. En GroenLinks/PvdA, de grootse collegepartij, vond dat het voorstel ‘wel heel erg veel sprak over de economie en ondernemers en veel minder over welzijn en de burgers’.

Najaar aan de slag

Boonman: “Die kritiek heb ik uiteraard ook gehoord. Toch vond ik de reacties overwegend positief. Daarom wil ik de komende weken met de andere partijen in overleg hoe we dit plan kunnen ombouwen tot een voorstel dat op een meerderheid kan rekenen. Wat mij betreft besluit de raad er dan voor de zomer nog over en kunnen we in het najaar, ik gok op oktober, ermee aan de slag.”