Kwaliteit wegen Middelburg te slecht

De kwaliteit van de wegen in Middelburg is te slecht. Dat schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad. Eigenlijk zou er niet meer dan 10 procent achterstallig onderhoud mogen zijn. In Middelburg is dat op dit moment 13,1 procent. Volgens de geldende regels worden dan alle wegen als onvoldoende beoordeeld, ook al voldoet volgens B&W 83 procent wel aan de eisen.

Volgens verantwoordelijk wethouder Eduard Smit van de Lokale Partij Middelburg (LPM) is er op dit moment tussen de 50.00 en 75.000 m2 te veel aan achterstallig onderhoud om aan de kwaliteitsnorm van 10 procent te voldoen. Overigens heeft Middelburg die grens de afgelopen vijf jaar nooit gehaald, 2017 was het laatste jaar dat de gemeente met 9,4 procent achterstallig onderhoud wel aan de norm voldeed.

Waarschuwing

Als oorzaken voor het oplopen van het onderhoud geeft Smit onder meer aan de toegenomen regenval door klimaatsverandering, onvoldoende capaciteit bij de afdeling onderhoud, gestegen prijzen van bouwmaterialen, maar ook ‘andere prioriteiten als wonen/volkshuisvesting en vluchtelingenopvang’. Aan het einde van zijn brief waarschuwt Smit de gemeenteraad: ‘De kwaliteit van het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen is een belangrijk onderdeel voor de goedkeuring van de gemeentelijke begroting door de Provincie Zeeland.

Foto: Meer regenval door klimaatverandering betekent meer wegonderhoud (Omroep Zeeland)