Je kan weer iemand aanmelden voor de koninklijke onderscheiding in Vlissingen

Kent u iemand die zich al lange tijd op een bijzondere manier en zonder eigenbelang inzet voor de samenleving? Bijvoorbeeld iemand die al vele jaren als vrijwilliger actief is op maatschappelijk, kerkelijk of sportief terrein? Dan komt deze persoon wellicht in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding.

Iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester. Als u iemand wilt voordragen, is het verstandig contact op te nemen met de ambtenaar die de aanvragen voor lintjes behandelt. Deze kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding.

De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Z.M. de Koning tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Deze algemene uitreiking vindt plaats op de laatste werkdag vóór Koningsdag. Het is belangrijk de aanvraag tijdig in te dienen, vóór 1 augustus bij de gemeente.

Uitreiking van de onderscheiding is ook mogelijk bij een tussentijdse gelegenheid, bijvoorbeeld een jubileum, een bijzonder congres of een afscheid. Het zwaartepunt van de verdiensten moet dan gekoppeld zijn aan de tussentijdse gelegenheid.

Iemand aanmelden voor een lintje kan tot 1 augustus 2021. Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoonnummer 14 0118 en vragen naar mevrouw M. Pietersen-Verhoef. Zij is ook bereikbaar via e-mail mverhoef@vlissingen.nl.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*