Inwoners Veere kunnen meepraten over profiel nieuwe burgemeester Veere

Aan welke eisen moet de nieuwe burgemeester van Veere voldoen? Moet hij of zij een bestuurder zijn, of toch liever een burgervader- of moeder? Zakelijk of informeel? Iemand die net zo lang praat toch er draagvlak voor een bepaald besluit is, of iemand die snel actie onderneemt?

Dat zijn enkele van de vragen die de inwoners van Veere kunnen beantwoorden via mijnburgemeesterveere.nl. De gemeente Veere wil zo van de burgers horen wat soort burgemeester zij willen als opvolger van Rob van der Zwaag die naar verwachting begin volgend jaar vertrekt. Voor degenen die niet zo vaardig zijn met pc, smartphone of tablet is er een speciaal telefoonnummer waarop ze hun mening over de toekomstige burgemeester kunnen geven: 0800 – 7575755. De inwoners van Veere kunnen tot en met zondag 29 mei aangeven aan welke eisen de nieuwe burgervader- of moeder moet voldoen. Vanaf 8 juni is het resultaat te zien op de site van de gemeente Veere.

De gemeenteraad bepaalt mede op de voorkeuren van de burgers de uiteindelijke profielschets. Dat gebeurt in de raadsvergadering op 7 juli. Daarna stelt de commissaris van de Koning de vacature open. De vertrouwenscommissie uit de raad voert vervolgens gesprekken met de kandidaten en brengt advies uit aan de voltallige raad. Die draagt dan een van de kandidaten voor aan de commissaris van de Koning. De uiteindelijk benoeming gebeurt door de Kroon (in de praktijk is dat de minister van Binnenlandse Zaken