Informatiebijeenkomst over huisvesting internationale werknemers in Oost-Souburg

De gemeente Vlissingen houdt volgende week woensdag in de hal van het gemeentehuis een informatiebijeenkomst over de tijdelijke huisvesting van internationale werknemers aan de Energieweg, langs het Kanaal door Walcheren, in Oost-Souburg. De bijeenkomst is bedoeld voor omwonenden, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. 

Omwonenden worden door de gemeente bijgepraat en kunnen tekeningen inzien voor de huisvesting. De initiatiefnemer, de locatie-eigenaar en enkele medewerkers van de gemeente, zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Het terrein aan de Energieweg zit ingeklemd tussen de Sloebrug, Kanaal door Walcheren en de Bermweg. Lange tijd zat bergingsbedrijf Kuzee op de locatie en de afgelopen jaren was Poppe Trucks er gehuisvest. De bijeenkomst is van 16.00 tot 20.00 uur. 

Vragen over containers

Vandaag heeft de oppositiepartij Perspectief op Vlissingen (POV) over de plannen vragen gesteld aan het college van B&W. In september vorig jaar werden op de locatie wooncontainers geplaatst. Volgens B&W waren ze bestemd voor een andere gemeente en zouden ze binnen vier weken verdwijnen. Maar ze staan er nog steeds, aldus de POV. De partij wijst erop dat over de huisvesting van arbeidsmigranten in Oost-Souburg de gemeenteraad nog zijn oordeel moet geven. “Daarom is de plaatsing van de containers illegaal en moet de gemeente er een einde aan maken. De omwonenden zijn door de gang van zaken heel boos en hun vertrouwen in de overheid is tot een dieptepunt gedaald.”

Foto: de Energieweg in Oost-Souburg (Omroep Zeeland)