Illegaal vuurwerk gevonden tijdens integrale controle Middelburg

Middelburg – Op woensdag 24 november werd een groot aantal opslagboxen, garageboxen en bedrijfsunits in Middelburg gecontroleerd. Deze controle werd uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met de politie en met gebruikmaking van speurhonden.

In totaal werden er op 5 locaties op bedrijventerrein Arnestein en bedrijvenpark Mortiere garageboxen, opslagboxen en bedrijfsunits gecontroleerd. Op één locatie werd een geringe hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen. Op de andere locaties werden geen overtredingen geconstateerd.

De (toevallig) aanwezige huurders en de eigenaar reageerden positief op de controle.
 

Gemeenten constateren regelmatig dat opslaglocaties anders in gebruik zijn dan bedoeld of het bestemmingsplan toelaat. Het is niet altijd bekend wat zich hier precies afspeelt. In ernstige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de gebruikers of eigenaren van buurpanden. Met het oog op de komende jaarwisseling werd tijdens deze controle extra gelet op de opslag van (illegaal) vuurwerk.

De controles hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van overtredingen en criminele activiteiten en aan de andere kant het weerbaarder maken van verhuurders. Met pandeigenaren wordt gekeken hoe het nog veiliger kan, door bijvoorbeeld het opstellen van een goed huurcontract. Ook het altijd via de bank laten verlopen van betalingen en het geen zaken doen zonder dat huurders hun ID-bewijs hebben overlegd, zorgt voor meer inzicht. Tot slot worden verhuurders geïnformeerd over de mogelijkheden voor het melden van vermoedens van overtredingen of crimineel gebruik van locaties. Samen met ondernemers zorgen we hiermee voor een weerbare branche.

Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunnen worden gemeld bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente

Be the first to comment on "Illegaal vuurwerk gevonden tijdens integrale controle Middelburg"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*