Hoe wordt de Sloeweg in Vlissingen klaar voor 2040?

Hoe maken we de Sloeweg in Vlissingen klaar voor een te verwachten verkeerstoename met 10 tot 20 procent in 2040? Dat laat de gemeente komend half jaar onderzoeken. Kosten: bijna 65.000 euro. Omdat het om een verkeersverbinding gaat die voor heel Walcheren belangrijk is, betalen ook de provincie, Middelburg, Veere, Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen mee. Eind januari moet het rapport klaar zijn.

Het onderzoek richt zich op het deel van de Sloeweg tussen kruispunt Oost-Souburg en de rotonde Bossenburgweg. Daar neemt door files aan het begin van de A58 de kans op kop-staartbotsingen toe. En automobilisten kiezen vanwege de vertragingen vaker voor sluiproutes, hetgeen de gemeente wil voorkomen.

Knelpunten

De weg kent twee grote knelpunten: de Sloebrug en de spoorwegovergang. Met de provincie Zeeland, de beheerder van het kanaal door Walcheren, kijkt de gemeente nu al of er wat aan de openingstijden van de brug kan worden gedaan. Maar dan blijft over het spoor. Hier zijn de problemen alleen maar toegenomen door de komst van elk uur een extra Sprinter sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling in december vorig jaar. Daarom is ook spoorbeheerder ProRail bij het onderzoek betrokken. Overigens niet met een financiële bijdrage, maar door het leveren van mensuren.

Spoortunnel

De voor de hand liggende oplossing om wat aan de drukte voor de spoorwegovergang te doen lijkt de aanleg van een tunnel. Tijdens een toelichting voor de pers wilde burgemeester Van den Tillaar, die het woord deed namens de afwezige wethouder Sal Cracau (VVD), hier niet op vooruitlopen. Maar over één ding was hij duidelijk: “Uiteraard willen we niet dat NS het aantal treinen vermindert. Want daar zijn we alleen maar heel tevreden over.”

Adviesbureau Tridée in Rotterdam, dat eind vorig jaar ook betrokken was bij de Mobiliteitsvisie Walcheren, voert het onderzoek uit. In de Mobiliteitsvisie wordt de Sloeweg een knelpunt genoemd dat met voorrang moet worden aangepakt. Dat mag Tridée dus nu zelf doen.

Foto: Omroep Zeeland