Het bekende rondje “boule” in 2024 niet meer mogelijk; Gedeelte boulevard Vlissingen per 2024 afgesloten

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de Notitie Verkeersregime Boulevards ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. De Notitie Verkeersregime Boulevards is de uitwerking van het verkeersregime behorende bij de Boulevardsvisie.

De leefbaarheid en levendigheid op en rond de boulevards is een onderwerp waar veel Vlissingse bewoners, ondernemers en bezoekers emoties bij hebben. De boulevards zijn immers van iedereen en het moet ook leefbaar zijn voor iedereen. Het college van burgemeester en wethouders is daarom structureel met betrokkenen in gesprek gegaan. Hen is gevraagd om mee na te denken over mogelijke verbeteringen t.a.v. de leefbaarheid en levendigheid van de boulevards. Het verkeersregime van de Boulevards was steeds onderwerp van gesprek. Een uitdagend onderwerp vooral omdat er veel emoties bij komen kijken en niet iedereen daarbij dezelfde verbeterpunten voor zich ziet.

De notitie beschrijft de gewenste verkeerssituatie vanaf 2024 na herinrichting van de openbare ruimte. De boulevards Bankert en Evertsen worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van 1 april t/m 31 oktober tussen 12:00 en 08:00 uur. De rijrichting op boulevard de Ruyter wordt omgedraaid en er komen infrastructurele maatregelen op boulevard de Ruyter om de snelheid te beperken. Deze variant komt tegemoet aan de verschillende geluiden die over het sluiten van de boulevards ingebracht zijn. Er wordt ingezet op het aanzienlijk uitbreiden van de sluiting voor gemotoriseerd verkeer op de boulevards, maar het beleven en bereiken van de boulevards en het uitzicht op de zee blijft in beperkte mate mogelijk. Deze variant wordt ondersteund met een selectief toegangssysteem en bollards.  

De Notitie Verkeersregime Boulevards wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de commissie Ruimte van 7 oktober 2021 en de gemeenteraad op 4 november 2021.

 

Foto: JPFotografie

Be the first to comment on "Het bekende rondje “boule” in 2024 niet meer mogelijk; Gedeelte boulevard Vlissingen per 2024 afgesloten"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*