Herinrichten plantsoen Verlengde Bonedijkestraat / Pr. Rooseveltlaan begin december afgerond

In 2020 is de nieuwe locatie van Dagelijks Leven opgeleverd en in gebruik genomen. Het groen in het resterende plantsoen naast dit nieuwe gebouw is versleten en geeft op de President Rooseveltlaan vaak overlast. Bijvoorbeeld doordat het over de stoep groeit. De bomen in het plantsoen kunnen behouden worden, maar het overige groen is aan vervanging toe.

In de Verlengde Bonedijkestraat zijn de bomen onderzocht. Ruim 90% van deze bomen is in matige tot zeer slechte staat. Zij zijn nodig aan vervanging toe. Ook de ondergrondse groeiplaatsen zijn in slechte staat en moeten worden verbeterd.

Eerst verwijdert de gemeente het oude groen in het plantsoen en de slechte bomen aan de Verlengde Bonedijkestraat. Voordat het nieuwe groen en de nieuwe bomen aan de Verlengde Bonedijkestraat geplant kunnen worden, verbeteren ze de ondergrondse groeiplaats door bemesting en machinale grondbewerking. Zo kan de nieuwe beplanting een goede start maken en voor de komende jaren voor een mooie groene omgeving zorgen in de buurt.

In het plantsoen komen bankjes en wordt er een graspad in het hoge gras gemaaid. Langs het hekwerk komt een goed begaanbaar schelpenpad.

Op 1 november 2021 begint de gemeente Vlissingen met de werkzaamheden. Als de weersomstandigheden goed blijven zullen de werkzaamheden begin december 2021 (week 48) worden afgerond.

Wilt u tijdens deze werkzaamheden zoveel mogelijk de parkeerplaatsen rond de plantvakken vrijhouden? Bij voorbaat dank daarvoor!

Be the first to comment on "Herinrichten plantsoen Verlengde Bonedijkestraat / Pr. Rooseveltlaan begin december afgerond"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*