GroenLinks/PvdA Middelburg wil ouders ‘luierkorting’ geven bij weggooien restafval

Ouders met kinderen tot en met 3 jaar moeten in Middelburg korting krijgen op het betalen voor restafval, omdat ze vanwege wegwerpluiers meer afval hebben. Dat stelt GroenLinks/PvdA voor. 

Het Middelburgse GroenLinks/PvdA-raadslid Sylvestro Lorello dient vandaag een amendement (wijzigingsvoorstel) op het raadsvoorstel waarin 1,5 jaar Diftar wordt geëvalueerd. Diftar is het systeem waarbij je moet betalen als je restafval aanbiedt. Hoe vaker je je grijze kliko aan de weg zet of restafval in de ondergrondse container gooit, des te meer je moet betalen. Gisteravond vergaderde de raadscommissie Ruimte over de evaluatie. 

Extra kliko’s 

In Middelburg kan iedereen per jaar een minimumaantal keren een grijze kliko aan de weg zetten of restafval in de ondergrondse container gooien zonder dat hij extra hoeft te betalen. Dat moet pas als je meer dan drie keer een grote grijze kliko aanbiedt, of vijf keer een kleine of meer dan 18 keer afval in de ondergrondse container gooit. Lorello wil voor ouders met kinderen tot en met drie jaar daar twee grote of drie kleine kliko’s of 12 maal weggooien in de container per jaar aan toevoegen. 

Kindvriendelijker 

Lorello: “Jonge gezinnen gooien meer afval weg door het gebruik van wegwerpluiers. Die luiers maken 6 procent van het restafval uit, ruim 120 kilo. Het betekent dat jonge ouders meer moeten betalen voor het restafval. Om Middelburg kindvriendelijker te maken, wil ik dat zij meer restafval kunnen aanbieden zonder dat zij hoeven bij te betalen.” 

Misbruik 

Lorello heeft berekend dat er zo’n 2.000 kinderen tot en met 3 jaar zijn in Middelburg. Invoering van zijn voorstel kost de gemeente 30.000 euro per jaar. Volgens het raadslid kan dit geld binnen de begroting worden gevonden. Bang voor misbruik van de regeling is hij niet. “De gemeente zal aan de hand van de Gemeenschappelijke Basisadministratie controleren of ouders kinderen hebben die niet ouder zijn dan 3 jaar. Dat is dus een waterdichtsysteem om na te gaan of mensen terecht de ‘luierkorting’ aanvragen.” 

Wasbare luiers 

Hoe sympathiek het idee ook is, zou het niet beter zijn dat ouders worden gestimuleerd om wasbare luiers te gebruiken? Lorello: “Het staat ouders uiteraard vrij om wasbare luiers te gebruiken. Nadeel is dat die redelijk prijzig zijn. En in wasbare luiers zit een inlegvel dat niet opnieuw te gebruiken is. Dus dat moet sowieso bij het restafval.” 

Recycling 

De partij van Sylvestro Lorello, GroenLinks/PvdA Middelburg, had in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen staan dat de gemeente inwisselpunten moet realiseren voor weggooiluiers die dan gerecycled kunnen worden. Daar staat het voorstel van Lorello eigenlijk haaks op. “Dat klopt. Maar de gemeente heeft laten weten dat het recyclen van weggooiluiers op z’n vroegst pas vanaf 2024 kan. Dan vind ik dit een goed tussenvoorstel om jonge ouders financieel tegemoet te komen.” 

Uiteraard heeft Lorello bij de andere partijen in de gemeenteraad van Middelburg geïnformeerd hoe zij over zijn voorstel denken. “Ik heb goede hoop dat op 29 september als de raad een besluit neemt er een meerderheid is voor mijn plan.”  

Geen verscherping
Tijdens het debat over Diftar maandag in de raadscommissie Ruimte toonden alle partijen zich tevreden over het tot nu bereikte resultaat. Wethouder Eduard Smit, verantwoordelijk voor de reiniging, was uiteraard ook content. Hij zag dan ook geen noodzaak om het Diftar-beleid voor het komend jaar aan te scherpen. Smit: “Bij voorkeur niet. Belangrijk is het draagvlak. Daarmee zitten we op de goede weg blijkt uit een enquête. Om dat te behouden moeten we nu niet verder doorhollen met nieuwe maatregelen, wel met vergroting van de huidige dienstverlening.”
 
Schouderklopje
Raadslid Kim Reynierse (D66) vond echter dat op één terrein het gemeentebestuur wel een extra stap zou mogen zetten. “Ik vind dat we met z’n allen als Middelburgse burgers het heel goed doen. Daar mogen we trots op. De burgers verdienen daarom een schouderklopje. Start een reclamecampagne met billboards waarin de gemeente burgers complimenteert met dat ze goed bezig zijn met Diftar.”